Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dua, Gülbang, Terceman, Kelime-i Tevhid ve Salavat manaları.


Dua, Gülbang, Terceman, Kelime-i Tevhid ve Salavat manaları.
Hz.Muhammed, duanın önemini; “Dua, ibadetin özüdür” diyerek belirtmiştir. 

Din ve inançların, kendine has ibadet şekilleri vardır. Bu ibadetlerin özünü, genel anlamiyle dua oluşturmaktadır. Çünkü dua; manevi boyutta Allah’a yakınlaşmak, iletişimi sağlamak ve aynı zamanda da maneviyatımızı güçlendirmek için büyük bir önem arz etmektedir. 

Dua
Kelime manası olarak; Seslenmek, yardıma çağırmak, dilekte bulunmak, istemek, yalvarmak, davet etmek gibi manalara gelmektedir.  

Dini manası ise; Allah’a karşı kulun kendi acizliğini itiraf etmesi, O’na sığınması, dilekleri konusunda kendisinden ihsan ve yardım dilemesidir. Yaradan ile yaratılanın arasında kurulan gizli, eşsiz ve aracısız diyalogdur. Kalpler ancak Allah’ı anmakla, zikir etmekle manevi huzura kavuşurlar. 

Kavram olarak; Allah’ı anma, saygı ve zikir ile çağrı ve istekte bulunma anlamlarını içerir. Dua, ferdi veya toplu olarak okunur.

Gülbang
Farsça kökenli olan Gülbang, Alevi ibadet erkanlarında yapılan özel dualara verilen ad’tır. Bu özel dualarda; Hakk Muhammed Ali, On Iki Imam, Ehli Beyt ve Hünkar Hace Bektaş-ı Veli gibi yol ulularının isimleri yer almaktadır. Kendilerine sevgi, saygı, övgü, vs. gibi sözcükler sunularak yardım ve destek istenir. Bu dualar Allah Muhammed Ali ile başlar ve yine Onlara saygı, sevgi ve övgü ile son bulur.  

Gülbang, Cem erkanında; Yapılan hizmetlerin, okunan salavat ve tercemanların, söylenen nefes'lerin onayıdır. Dolayısiyle cem erkanı, gülbang ile açılır ve gülbang ile de sonlandırılır. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta Gülbang, ferdi olarak değil toplulukta Mürşid veya pir tarafından çekilir. Cemaat, Gülbang başında ve sonunda Allah Allah nidalariyle eşlik eder. 

Terceman
Günlük hayatımızda yapılan işlerle ilgili; Arzu, dilek, manevi yardımda ve şükranda bulunmak için dile getirilen kısa, özlü dualardır. Toplu veya ferdi olarak okunur. 

Kelime-i Tevhid
Evvel ve Ahir olan Allah’ın birliğine inanmaktır.
Hakk ve hakikat yolunda gönülleri birlemek, birlik ve beraberlik içinde Allah’ı zikretmek, saygı, hürmet, övgüleri bağlama eşliğinde okumaktır. 

Salavat
Hz.Muhammed ve Ehli Beyt’ini selamlamak, anmak ve esenlikler dilemektir. 

Dolayısiyle ibadet, manevi olarak; Kötü ahlak ve alışkanlıklardan arınmak için, dua ise şükür ve manevi huzura kavuşmak için yapılır. Bunun için de duanın, ibadetin mekan ve zamanı yoktur.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...