Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

Dem veya Dolu, manası.Dem veya Dolu, manası.
Dem, farsça kökenli olup Batıni anlamda; Kamil insan’ın sözü, ruhani güç, tanrısal etkisidir yani Hakk kelamıdır, ilmidir. Canab-ı Hakk, bütün canlıları sudan yaratmıştır/var etmiştir. Dolayısiyle Su; Hayattır, şifadır, arıtıcıdır, temizleyicidir, duadır, iletkendir, hayatın başlangıcı ve sonudur. Öz olarak; Zahiri alemde insanı arındıran, temizleyen sudur ve batıni alemde ise Hakk’ın kelamıdır, ilmidir. 
 

Kırklar ceminde, Selman-i Faris’in parstan, keşkülüne koyup getirdiği üzüm tanesinin, Hz.Muhammed tarafından ezilip Kırklara sunulan da işte Hakk’ın ilahi kelamıdır, ilmidir. Çünkü ruhlar aleminde içmek, yemek hali söz konusu değildir. Bu da bize şunu göstermektedir ki “Dem”; Paylaşmaktır, bir olmaktır, ruhen bir olmanın ölümsüzlük sembolüdür. Insanı ölümsüz kılan da ilimdir. Ilim kendini bilmektir. Kendini bilmek ise, Allah’ı bilmek ve hakikat ile beraber olmaktır. 

Alevi ozanı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba; Kırklar ceminde sunulan demin, Allah’ın kelamından başka bir şey olmadığını şu dizelerinden daha iyi anlamaktayız; 

İlm-i Ledün okur bize velimiz,
Hakk deyip, Hakk söyler bizim dilimiz,
Içirdi bade-i aşk'ı Ali’miz,
Saki-i Kevser'in mestanıyız biz.

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba

Zahir alemde suyun değeri Kerbela katliamında, daha iyi anlaşılır olmuştur. Yezid’in susuzluk fermanı ile Imam Hüseyin ve Ehli Beyt’i, ölüme mahküm edilmiştir.   

Deşti Kerbela'da şehid düşen şah Hüseyin!..
Derem, derem ne olur bir yudum su ver!..

Kucağında masum bebe ağlaşır durur,

Kerbela'da susuz canlar kavrulur!..

Derem, derem ne olur bir yudum su ver!..

Şah Imam Hüseyin aşkına!..
 

Cem ibadetlerinde dağıtılan su, içki değildir. Canab-ı Hakk’ın yüzü suyu hürmetine; Kerbela şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine ve de ruhen bir olmanın ölümsüzlük suyu, kevser suyu olarak dağıtılan sudur. Bu kutsallığı alkol içkilerle eş tutmak cehaletin, insanlığa beslediği düşmanlıktan farkı yoktur. 
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...