Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dört kapı, kırk makam anlamı.Dört Kapı, Kırk Makam anlamı... 

Dört kapı içinde bir şehir gördüm, mihmanımız Şahı Merdan Ali’dir.
Pir Sultan Abdal

Buyruk ve Makalat’a göre, dört ulu kapı ve bu dört ulu kapıya bağlı, kırk makam vardır.
1. Birinci kapı, Şeriat,
2. İkinci kapı, Tarikat,
3. Üçüncü kapı, Marifet ve
4. Dördüncü kapı, insan oğlunun erişe bileceği son kapı, Hakikat kapısı’dır.  

Her ulu kapının kendisine has, 10’ar tane alt kurumları vardır. Bu kurumlar, insanın ham ervahlıktan(Çiğ, olgunlaşmamış) olgun insan olma yollarıdır.  

Pirimiz Hünkar Hace Bektaş-ı Veli "Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur." der. Buda, zahiri dünyada; kendini bulmak, ikrar vermek, nefsini bilmek ve Hakk’ı özünde bulmak, Hakk’la beraber olmak(Kamil insan olmak) dır. Özetlersek: dört kapının kaynağı birdir; Dört kapı dört alem’e denk düşer. Kırk makamın onu şeriat; onu tarikat; onu marifet ve onu hakikat içindedir. Yol ehli dört kapıya bağlı kırk makamdan geçerek Hakk’a ulaşır. Buda Insan-ı Kamil’in çerağ gibi durması, fitil gibi yanması, yağ gibi erimesi ve mum gibi ışık saçması gerekir. 

Dört Kapı şunlardır:
1. Şeriat, 2. Tarikat, 3. Marifet ve 4. Hakikat kapılarıdır. 

Dört Kapı Kırk Makam; Allah'a giden manevi yolda, bir yol evladının geçmek zorunda olduğu manevi evrelerin bir bütünüdür. Bu evreler; Nefsine, hiddetine yani eline, diline, beline sahip olmayı diğer bir deyimle ilim irfan yoluyla eksiksiz ve noksansız Kamil-i Insan olmayı emreder. Sahibi Muhammed Ali’dir.

Muhammed Ali yolunda, hizmet bu dört kapıya yapılır, saygı bu dört kapıya gösterilir. Dört kapı: Hakk Yolu’nda yürüyen tarikat yolcusunun geçmek zorunda olduğu manevi aşamalardır. Irşadları olmayanlar, dört kapıda da dönektirler. 

Hz.Muhammed, insanlığa evrensel ilahi mesajı getirmeden önce Arap toplumu sert bir kabile geleneği yaşamaktaydı. Kervan basmalar, soygunlar, talanlar, yağmalar, köle ticareti sıradan bir olay gibi Arap toplumunun gündelik hayatını belirlemekteydi. Çok tanrıcılık ve putlara tapma geleneği sadece Mekke ve Medine’de değil bütün araplarda yaygın bir gelenekti. 

Hz.Muhammed böylesi bir ortamda zuhur etti. Içinden geldiği toplumu kökten değiştirmek için insanların sadece ruh dünyalarına değil onların toplumsal dünyalarına da seslendi. Adeta arap çöllerinde bir medeniyete öncülük etti, büyük reformlerı hayata geçirdi. Fakat Hz.Muhammed’in Hakk’a yürüyüşünden sonra eski gelenekler tekrar canlanmış ve yeni ile eski olanın karmaşıklık ortaya çıkmıştır.      

Aydınlanma ve kamil insan olma yolu olan Dört Kapı’nın her on makamları şunlardır;
Şeriat kapısı’nın makamları
1. Iman etmek,
2. Ilim öğrenmek,
3. Ibadet etmek,
4. Haramdan uzaklaşmak,
5. Ailesine faydalı olmak,
6. Cevreye zarar vermemek,
7. Hz.Muhammed’in emirlerine uymak,
8. Şefkatli olmak,
9. Temiz olmak ve
10.Yaramaz işlerden sakınmak. 

Tarikat kapısı’nın makamları
1. Tövbe etmek,
2. Mürşid´in ögütlerine uymak,
3. Temiz giyinmek,
4. Iyilik yolunda savaşmak,
5. Hizmet etmeyi sevmek,
6. Haksızlıktan korkmak,
7. Ümitsizliğe düşmemek,
8. Ibret almak,
9. Nimet dağıtmak ve
10.Özünü fakir görmek 

Marifet kapısı’nın makamları
1. Edepli olmak,
2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
3. Perhizkarlik,
4. Sabır ve kanaat,
5. Haya,
6. Cömert´lik,
7. Ilim,
8. Hoşgörü,
9. Özünü bilmek ve
10.Ariflik. 

Hakikat kapısı’nın makamları
1. Engin gönüllü olmak,
2. Kimsenin ayıbını görmemek,
3. Yapabileceĝin hiçbir iyiliği esirgememek,
4. Allah’ın her yarattığını sevmek,
5. Tüm insanları bir görmek,
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
7. Gerceği gizlememek,
8. Manayi bilmek,
9. Tanrısal sırrı öğrenmek ve
10.Tanrısal varlığa ulaşmak. 

Bu dört ilim irfan kapılarını özetlersek: 1-Şeriat, lambadır. 2-Tarikat, fitildir. 3-Marifet, lambaya konan yağdır. 4-Hakikat ise, lambanın verdiği ışıktır.  

Buyruk’ta da beyan edildiği gibi Mürşid ve Pir yolun dini önderleridirler. Talibi yolun ilim irfanıyla irşad edebilmesi için; Yol önderlerimizin dört kapı kırk makam’dan, on iki erkan’dan, üç sünnet ve yedi farz’dan yani yolun ilim irfanından haberdar olması gerekir. Ve tarikat ile otura, dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol; Mürşidindir, pirindir.  

Taliplere beyan olunur ki: Lamba gibi doğru duralar, fitil gibi yanalar, yağ gibi eriyeler ve ışık gibi nur vereler. Eşik gibi turab olalar. Söve(kapı kasası) gibi kıyamda duralar. Kapı gibi örtülüp sır ehli olalar. Kilit gibi muhafaza edeler. 

Hz.Muhammed, dini açıkladıktan sonar; Elif ve Lam koydu burdaki mana; Zahir ve batın ilmi manasındadır. Zahir, Hz.Muhammed’dir ve batın ise, Şahı Merdan Alidir. Ve ardından şeriat ortaya çıktı; Daha sonra tarikat, marifet ve hakikat ilim irfan kapıları ortaya çıktı.  

Şeriat, Hz.Muhammed’in şanına; Tarikat, marifet ve hakikat ise Şahı Merdan Ali’nin şanına gelmiştir. Şeriat Hz.Muhammed’de zahirileşti; Tarikat, marifet ve hakikat ise, Şahı Merdan Ali’de sır oldu.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii *******************************************************

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...