Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cemevine ve ibadete niyet etmekCemevine ve ibadete niyet etmek.
Ceme ibadetine katılmaya niyet ettiğimiz zaman şu husulara dikkat edilmeli. Ibadete niyet evden başlar, ev halkı ile başlar. Öncelikle bedeni temizliğimizi; Banyomuzu veya duşumuzu alacağız, temeiz giysilerimizi giyeceğiz, ev halkından rızalık alarak yani evde bulunalarla helalleşeceğiz ve “Niyet ettim Allah rızası için cemevine ibadet etmeye, ey yüce Allahım! dileğimi, niyetimi kabul etmeni dilerim” deyip cemevimize gideceğiz.  

Öneclikle şunu belirtelim ki; Evde bedensel-fiziksel temizliğimizi yaptıktan sonra manevi temizliğimizi yani ruh ve öz temizliğimizi ise cemevinde, toplum ile beraber Pirlerin huzurunda, Hakk meydanında özümüzü ele alıp dara gelerek kötülükten arıdırma hizmetimizi yerine getireceğiz. Bu erkan aynı zamanda ikrarını tazelemek demektir.  

Ikinci önemli husus ise: Cem ibadetine eli boş gidilmez, lokma ile gidilmeli. Lokmadaki amaç kazancımızı, emeğimizi; Canlar, toplum, cemaat ile paylaşmak ve paylaşma nizamına bağlı kalmaktır.

Cemevi Alevilerin, ibadet erkanını yerine getirdikleri kutsal mekandır. Orda zahir ve batın ibadeti yapılır.  

Cemevi kapısı; Zahir ve batın yani maddi ve maneviyetin çizgisidir. Dolayısiyle cemevi kapısının eşiği ibadetin birinci basamağını ifade ettiği için, kutsaldır.   

Hz.Muhammed, “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır” buyurmuştur.
Bu hadisten de anlaşılacağı gibi ilim şehri, Hz.Muhammed’dir. İlim şehrinin kapısı ise, Şahı Merdan Ali’dir ve Sırat-el Mustakim’dir(Doğru yol’dur).  

Kapıya niyaz olmak; Eyvallah’tır, teslimiyettir. Burdaki amaç ilim şehrine, kapıdan girip; Hz.Muhammed’in ilminden, Şahı Merdan Ali’nin feyz ve faziletinden nasip almaktır.

Kapıda okunan dua; “Eşiğine koymuşum ben can ile ser, Hem eşiğinden benim niyazım budur. Lütf edip ben fakire kılasın nazar” diyerek kapının; Sağına ve soluna niyaz edilir.

Kapının üst eşiği Hz.Muhammed’i; Kapının alt eşiği Fatma Ana’yı; Sağ ve sol yanları da Imam Hasan’ı ve Imam Hüseyin’i; Ve Kapının kilidi ise Şahı Merdan Ali’yi temsil eder. Kapının dışı Şeriatı, iç kısmı ise; Tarikat, Marifet ve Hakikat ilmini temsil eder. Kapı eşiği Ehli Beyt’i temsil ettiği için, saygıdan kapı eşiğe basılmaz. 

Kapıdan içeri girdiğimizde, Kırklar meydanına girmiş oluyoruz. Kırklar meydanında oturan erenlere; “Huu.. aşk olsun erenler” diyerek, selam verilir. Kırklar meydanında oturan erenler; Hakk aşıklarıdır, yol pirleridir. Yolun mürşidi Hz.Muhammed, Piri ise, Şahı Merdan Ali’dir.  

Işte Alevilerin bir cemevinin eşik ve kapısına Allah Muhammed Ali diyerek niyaz olmaları, “Mevcut mülkün sahibi Allah Muhammed Ali olduğu” bilincine sahip olduklarını gösterir.

Alevi inancının temeli kırklar meclisine dayandığı için cemevinin meydanı, kırklar meydanını temsil eder ve meydanın orta noktası ise, dar meydanını dolayısiyle Hakk meydanını temsil eder. Ve bu meydan, özünü eline alıp dara duran kimseleri, maksadına, amacına ulaştıran doğru yoldur.  

Imam Hüseyin’i temsil eden pir makamına; Kapıdan içeri girildiği zaman yere üçkere „Allah Muhammed Ali“ zikrederek niyaz olmak üzere, diz üstü sürünerek pirin huzuruna varılır ve pire niyaz olunur. Pirin huzurundan ayrılırken de arka üstü geri gerisine kendisine gösterilen yere geçip yerini alır. Pire sırt dönülmez ve pir makamıyla her zaman cemal cemale olunmalıdır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...