Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cemevine ve ibadete, niyet etmek...


Cemevine ve ibadete, niyet etmek...
Cem ibadetine katılmaya niyet edildiği zaman, şu husulara dikkat edilmelidir; Ibadete niyet evden başlar, ev halkı ile başlar. Öncelikle beden temizliğiyle başlar; Banyo veya duş alınacaktır, temiz giysiler giyilecek, ev halkından rızalık alarak yani ev halkıyla helalleşmek ve “ya Cenab-ı Hakk! Cemevinde ibadet etmeye niyet ettim dileğimi, niyetimi kabul etmeni dilerim” deyip cemevine gidilir.   

Öneclikle şunu belirtelim ki, Evde bedensel-fiziksel temizlik yapıldıktan sonra manevi temizlik yani ruh ve öz temizliğini ise cemevinde, toplum ile beraber Pirlerin huzurunda, Hakk meydanında özünü ele alıp dara gelerek kötülükten arındırma hizmetini yerine getirilir. Bu erkan, aynı zamanda ikrarını tazelemek demektir.  

Ikinci önemli husus ise, Cem ibadetine rıza lokması ile gidilir. Lokmadaki amaç kazancımızı, emeğimizi; Bir araya gelmiş canlarla veya toplumla paylaşmak ve paylaşma nizamına bağlı kalmaktır. 

Cemevi Alevilerin, ibadet erkanını yerine getirdikleri kutsal mekandır. Orda zahir ve batın ibadeti yapılır.  

Cemevi kapısı, zahir ve batın yani maddi ve maneviyetin çizgisidir. Dolayısıyla cemevi kapısının eşiği ibadetin birinci basamağını ifade ettiği için, kutsaldır.   

Hz.Muhammed Mustafa, “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır” buyurmuştur.
Bu hadisten de anlaşılacağı gibi ilim şehri, Hz.Muhammed Mustafa‘dır. Ilim şehrinin kapısı ise, Şahı Merdan Ali’dir ve Sırat-el Mustakim’dir(Doğru yol’dur).  

Kapıya niyaz olmak eyvallahtır, teslimiyettir. Burdaki amaç ilim şehrine, kapıdan girip Hz.Muhammed Mustafa’nın irfanından, Şahı Merdan Ali’nin ilminden, feyz ve faziletinden nasiplenmektir.

Kapıda okunan dua…
„Eşiğine koymuşum ben can ile ser, hem eşiğinden benim niyazım budur. Lütf edip ben fakire kılasın nazar” diyerek kapının sağına ve soluna niyaz edilerek içeriye girilir.  

Kapının üst eşiği Hz.Muhammed Mustafa‘yı; Kapının alt eşiği Fatma-tüz Zehra Ana’yı; Sağ ve sol yanları da Imam Hasan’ı ve Imam Hüseyin’i ve kapının kilidi ise, Şahı Merdan Ali’yi temsil eder. Kapının dışı Şeriatı, iç kısmı ise Tarikat, Marifet ve Hakikat ilmini temsil eder. Kapı eşiği, Ehli Beyt’i temsil ettiği için saygıdan kapı eşiğe basılmaz.

Cemevi kapısından içeri girildiğinde, Kırklar meydanına girilmiş olunuyor. Kırklar meydanında oturan erenlere, “Huu! Aşk olsun erenler” diyerek selam verilir. Kırklar meydanında oturan erenler Hakk aşıklarıdır, yol pirleridir. Yolun Mürşidi, Hz.Muhammed Mustafa ve Piri ise, Şahı Merdan Ali’dir.  

Işte Alevilerin, cemevinin eşik ve kapısına Allah Muhammed ya Ali diyerek niyaz olmaları, “Mevcut mülkün sahibi Allah Muhammed Ali olduğu” bilincine sahip olmanın göstergesidir.

Alevi inancının temeli, Kırklar Meclisi‘ne dayandığı için cemevinin meydanı; Kırklar meydanını temsil eder ve meydanın orta noktası ise, dar meydanını dolayısıyla Hakk meydanını temsil eder. Ve bu meydan, özünü eline alıp dara duran kimseleri, maksadına, amacına ulaştıran doğru yoldur.   

Cemevinin kapısından içeri girildiği zaman, Pir Imam Hüseyin’i temsil eden pir makamına üçkere „Allah Muhammed ya Ali“ zikrederek niyaz olmak üzere, diz üstü sürünerek pirin huzuruna varılır ve pire niyaz olunur. Pirin huzurundan ayrılırken de arka üstü geri gerisine kendisine gösterilen yere geçip yerini alır. Pire,
sırt dönülmez ve pir makamıyla her zaman cemal cemale olunmalıdır…


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...