Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanında, dağılma ve helallik duaları…


Cem erkanında, helalik ve dağılma duası…
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Ibadet geçemizin yüzü suyu hürmetine bir gönül muhabbeti eyledik sen Kabul buyur,
Gönüllerimizi birledik, sen daim eyle.
Güzel ismin Hakkı için Muhammed Ali’yi, Fatma Anamızı, çiğer parelerini ve
Ehli Beyti’ni zikrettik; sen, niyet ve zikrimizi kabul eyle.
Çümle erenlerin hürmetine ibadetimizi, ilim muhabbetimiz Kabul ve daim eyle.
Cem gecemizin yüzü suyu hürmetine gönlümüzdeki gümanı ve ikiliği gidermeyi nasip eyle. 

Çerağımızın nuru hakkı için, Hakk ve hakikat yolunda serini verenleri,
Hakk yürüyen Ulularımızı ve Ehli Beyt yarenlerini andık sen rahmetinle ruhlarını şad eyle. 

En güzel ibadet, yapılan gönül muhabbetidir.
Bu güzel muhabbeti yaşayan gönüller, yürekler şad olsun.
Inayet ışığı ile aydınlansın. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Allah Allah. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Aşk ile Huu.... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Cem erkanında, helalik ve dağılma duası…
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.
On Iki Imam, On Dört Masum-u pak, On Yedi Kemerbestlerin
Katarından, didarından ayırmaya.
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve
Gayb erenlerin hayır himmeti üzerimizde hazır ve nazır ola. 

Ol Cenab-ı Hakk!
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.
Görünür, görünmez kazalardan bekleye saklaya çaresiz koymaya.
Göçmişlerimize rahmet eyliye.
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyliye.
Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyliye. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Allah Allah. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Aşk ile Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Cem erkanında, helalik ve dağılma duası…
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Sen evelsin, sen ahirsin zahir ve batınsın,
Dua edenin duasını kabul edensin.
Aleme rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa‘nın hürmetine,
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi kadim ve daim eyle.
Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda zorda olan
Cümle insanlarımıza yardım senden ola. 

Hizmetiniz kabul, Hakk Muhammed Ali yardımcımız ola.
Bozatlı Hızır yoldaşımız ola, emeklerimiz boşa gitmeye.
Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Allah Allah. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Aşk ile Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Cem erkanında, helalik ve dağılma duası…
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Fatma Ana yüzü suyu hürmetine, hizmetiniz kabul ola. 

Ol Cenab-ı Hakk!
Muhammed Ali şefaatından, Ehli Beytin katarından ve
On Iki Imam didarından mahrum eeylemesin. 

Ol Cenab-ı Hakk!
Dilde dileklerinizi, gönülde muradınızı versin.
Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, affetten korusun.
Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmesin.
Bu cemden, bu erkandan, bu inançtan mahrum eylemesin. 
Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Allah Allah. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Aşk ile Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

 Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...