Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

Alevilik nedir? tanımı.Alevilik nedir? tanımı.
1- Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşımak. Büyük bir itikat ve inançla; Allah’a, Muhammed Mustafa‘ya, Şahı Merdan Ali’ye, Hz.Muhammed’in iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt’ine, Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyetin özü; Özde yapılmak istenen değişikliklere evet demeyen, doğruları esas alıp, mazlumla bir olup, zalime karşı koyan, Hakk’ın emirlerine gönülden sadık kalan, her türlü karanlık ve bağnaz düşünceye-düzene karşı koyan, Kırklar Meclisi’nde, “büyüğümüzde bir küçüğümüzde bir” tezi ile, bir nazarda görülen insanı, inanç merkezine oturtup, insan hakları temelinin atıldığı Kırklar Meclisi, bugünkü Dünya insan hakları cemiyetine de ışık olmuş bu güzel düşünceye sahip çıkarak, Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insanı, kırklar ceminde, bu kutsallık daha da pekiştirilip, Dört Kapı Kırk Makam ile Kamil-i Insan şeklini veren felsefeyle tevalla ve teberra ikrarına-ilkelerine bağlı kalmaktan geçer.

2- Şahı Merdan Ali’nin adeletinden ayrılmayan,

3- Temelinde insan sevgisi bulunan,

4- Her dine, mezhebe, inanca sayğı duyan ve hoş görüyle bakan,

5- Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen,

6- Eline beline diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu musahiplik kurumu ile gerçekleştiren,

7- Gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren,

8- Insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarğılamalarını sağlayan,

9- Eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan,

10- Şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu red eden,

11- Islam dinini kendine göre -Sünni ve Şii inancının dışında- yorumlayan;  

12- Aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, 

13- Meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş , insan-i kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören,

14- Korkuyu aşıp sevgiyle Allah’a yönelen,

15- Ene-l Hakk ile insanın özünde tanrıyı gören,

16- Yaradan ile yaradılan ikiliğinden Varlık birliğine (Vahdet-i vucut’a) varan, ve

17- Ahlaklığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten,

18- Hamurunda, hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan,

19- Kişinin ahlak ve karekterli yaşam ilkelerini belirleyen,

20- Dini, biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan,

21- Dini, bağımsız bir irade gücü ve batıni özelliğiyle evrimleştiren,

22- Akıl ve mantık bütünlüğünde birleştiren ve

23- Tüm bunları kırklar cemi’nden alınan ilhamla yürüten Canların inanç sistemidir.
=Seyyid Hakkı=


ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...