Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

Aleviliğin dört direği


 

Aleviliğin dört direği
Hazreti Ali'nin yaşam biçimine ve düşüncelerine bağlanarak Hazreti Muhammed'e uzanan Aleviliğe etki eden diğer Islami öğeler, dört büyük kişiden kaynaklanmıştır. Bunlar, AnadoluAlevilerince “dar” makamı kabul edilmişlerdir. Dar, Allah'ın huzurunda durmak, candan geçmek demektir.
 

Adına dara durulan bu dört kişiden birincisi Hallac-ı Mansur'dur. Mansur, Maliki Kadısı’nın verdiği fetva ile derisi yüzülerek şehid edilmiş büyük bir sufidir. Asıl adı Hüseyin olan ve 921 yılında Bağdat'ta can veren Mansur darında ayakta iken sağ el kalbin üzerinde sol el yandadır.  

Anadolu Alevileri’nin dara durdukları diğer isim ise Fazlullah-ı Hurufi'dir. 1394 yılında Iran'da Alınca Kenti'nde Timur tarafından astırılan Fazlullah adına Fazlı darına durulur. Bu darda sağ el karın üstünde eğilmek gerekir. 

Üçüncü dar ise Nesimi darıdır. Nesimi 1417 yılında Haleb'de derisi yüzülerek şehit edilmiş bir Alevi dedesi idi. Bu büyük ozan adına yapılan dar ise, diz üstü oturup elleri diz üzerine bırakmak biçimindedir.

Dördüncü dar ise Ehlibeyt'in annesi Fatıma adına yapılır. Ayakta, sağ ayak başparmağı, sol ayak başparmağının üzerine gelecek biçimde bir saygı duruşudur. (Bak: Şinasi Koç, Allah Insanlardan Ne Istiyor, s. 109 vd.) 

Görüldüğü gibi bu saygı duruşu, Islam dünyasında mazlumluğu temsil eden, fikri temsil eden, muhalefeti temsil eden kişiler adına yapılmaktadır.
=Seyyid Hakkı=

 

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...