Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur.


Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur.
Çünkü Alevilerin yolu da belli, yol önderleri de. 

Eğer yeni oluşumlara, girişimcilere, din önderliğine gerek duyulmuş olsaydı, bizden önecekiler; Horasan erenleri, Pirleri, Ulu Ozanlar, ilim irfan ile yoğrulmuş yol alimleri, vs. bu görevi yerine getirirlerdi. Yapılmadığına göre de Hakk Muhammed Ali yoluna gönül veren bizler, bizden öncekilerin izinden yürümek ve yolumuza hizmet etmek düşer. 

Hizmetimiz;* Yolun ilim ve irfanını, insanlara ulaştırmak,
* Gönüllerde ikiliği giderip, birliği sağlamak,
* Kin ve nefret yerine, sevgi tohumu ekmek,
* Insanlık adına birilerinin adamı-taraftarı değil, yolun taraftarı olmaktır.  

Eğer Aleviler, birilerinin adamı veya taraftarı olmaya kalkarlarsa; Onlar da birileri gibi kula kulluk edip sokaklarda insan kovalayan, baş kesen Muaviye, Yezid ve zalimlerin taraftarlarından hiç bir farkı olmayacaktır.  

Alevilerin yolu da belli, yol önderleri de.
Kelamı-ilmi; Canab-ı Hakk‘ın kelamıdır,
Mürşidi; Muhammed Mustafa‘dır,
Rehberi; Şahı Merdan Ali‘dir ve
Piri; Imam Hüseyin‘dir. 

Dolayısiyle dün, Hakk Muhammed Ali denildi; Bugün, Hakk Muhammed Ali diyoruz ve yarın da, yine Hakk Muhammed Ali diyeceklerdir. 

Bölünmek, parçalanmak ve kutuplaşmamak için; Yol içinde yol ararsan, yol Muhammed Ali yoludur ama yeni oluşum ve girişimler değildir. Verilen ikrara bağlı kalıp, yolu sürmektir. 

Alevilerin dini önderleri; Muhammed Ali ve On İki Imam’lardır ama din tücarlığına soyunmuş menfaat parezler değildir. Dolayısiyle yol ve yolönderliğine bağlı kalınmalı, kişilerin peşinde sürüklenip paramparça olmamaktır. 

Alevilerin kurtarıcısı, zamanın sahibi “Imam Muhammed Mehdi”dir lakin nefsine uyan, nam ve şöhret peşinde koşan din tücarları değildir. 

Alevilerin safı; Bölüp parçalayanların safı değil, birlik ve beraberliği sağlayanların safı olmalıdır. Birlik ve beraberliğin adresi; Hakk Muhammed Ali yoludur ve yola hizmet etmektir. Insanlık adına sevip sevilelim, gönüllere mihman olalım. Yolumuzun bizden istediği de budur.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...