Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin sorunu, insan olanlarla değildir...


Alevilerin sorunu insan olanlarla değildir, cehaletin yoz ve yobazıyladır...
Muhammed Ali yolu, insanlığın yoludur. Dolayısyla Alevilerin yolu da, insanlığın yoludur. Aleviler, 73 milleti bir nazarda görürler fakat bu demek değildir ki, cehaletin yoz ve yobazlarını da aynı nazarda görüyorlar.  

Muhammed Mustafa ile Şahı Merdan Ali ve On Iki Imam’lardan sonra islam aleminin içine düştüğü bataklık, şüphesiz cehalet yani bilgisizlik baktalığıdır. Bu bataklığın karanlığından kutulmak, doğru yolu görmek ve hayata doğru bir yön vermek, ilmin ışığıyla mümkündür.  

* Alevilerin sorunu, insanlığa ve insan değerlerine düşman olan cehaletin yoz ile yobazıyladır,
* Cehaletin bataklığına saplanmış insanlarlandır ve
* Dolayısıyla cehaletin bataklığıyladır. 

Günümüzde bilgiden, ilimden, okumaktan, yazmaktan, sevgiden, merhametten, üretimden uzak kula kulluk eden ve hisleriyle hareket edenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu artış, elbetteki insanlık alemi ve çağın manevi değerleri açısında bir zulümdür.  

Insanlık aleminin, ve çağımızın manevi değerlerinin tarumar olmaması açısında ilim yuvaları kurulmalı, ilim muhabbetleri yapılmalı, kütüphaneler okuma köşeleri olmalıdır. Şahı Merdan Ali’nin deyimiyle cehaletin bataklığı, ancak ilimle kurutulabilinir. Çünkü ilim insanlık alemi için, en yüce değerdir. Insanlık alemi, cehaletin karanlığından kurtarıp hidayete ulaştıran yeğane unsurdur. 

Bir diğer deyimle doğru ile yanlışı, Hakk ile batılı, zahir ile batını, doğru ile yanlışı bir birinden ayrılmasına vesile olan ve hakikate giden yolu aydınlatan ışık, ilmin ışığıdır. 

Ilmi, mürşid kabul eden ve ilim ışığında yürüyen toplumlar; Başta maddi ile mannevi olmak üzere, her alnada yükselmişler ve insanlık tarihinde hak ettikleri yerini almışlardır. 

Velhasıl ilim, insanları cehaletin bataklığından kurtaran bir rehber ve bir klavuzdur. Hal böyle olunca da toplumun önemli vezifesi, ilimle donatılmış alimler yetiştirmektir. Dolayısıyla insanların cehaletin bataklığında boğulmaması için ilimle yetiştirilmiş alimler de, topluma ışık ve örnek olmalıdırlar. 

Kendisine insanım diyen ve insan değerlerine sahip çıkan her insanoğlu; Birbiriyle dost olabilir, aynı sofrayı paylaşabilir, evlenir ve yuva kurabilirler.  

Fakat Alevilerin; Mazluma zulüm eden, hor gören, iftira atan, hakir gören, vs. gibi zalimlere, cehaletin yoz ve yobazlarına verecek bir kızı olmadığı gibi paylaşacak bir sofrası ve dostlukları da olamaz.   

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...