Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında, Dikme Dede (Mürrebi, Babağan).
Alevi inancında, Dikme Dede (Mürrebi, Babağan).

Dede sözcüğü toplumsal ve dinsel anlamda, halka yol gösteren tecrübeli ve bilgili kişi anlamındadır. Aleviler Mürşid, Pir, Seyyid sözçükleri yerine aynı anlamda olan „Dede" sözcüğünü  kullanmışlardır.

Dikme dede ,Babağanlar veya Mürebbi kelime anlamı; eğitici, önder, öğretmen ve yol gösteren demektir. Bu sıfatlar dini önderler olan Mürşid-Pir ve Rehberi temsil ederler. Dikme dedeler, hizmet yetkisini Mürşid ve Pirlerinden alırlar. Dikme dede oçakzade değildir. 

Imam Cafer-i Sadık buyruğunda, dedelik şöyle anlatıyor: "Dedelik (mürşitlik) Muhammed-Ali’den kalmıştır. Bu nedenle Evladı Resulden başkasına dedelik etmek ve talib olmak caiz değildir.” 

Seyyidlerin(dede), belli neden ve sebeplerden ötürü taliplerine gidip irşad edemediklerinden dolayı;
* O alanlarda, taliplerin hizmetini göreçek,
* Olan biteni takip edeçek ve pirin geldiği zaman, pire taliplerin arzu hallerini doğru bir şekilde aktaran, bilgi veren kişilere dikme dede denir.

Dikme dedeler talipler tarafından kabul gören, sayğınlığı yerinde olan, hal ve hatırı bilinen kişilerdir. Dikme dede hak terazisini doğru tutmuyor ise ve adeletli davranmıyorsa o zaman Pir taliplerin şikayeti üzerine dikme dedeyi görevden alabilir.

Görevden alınan Dikme dede’ye hakk kulla verilmez ve dedeliğide orda biter. Dikme dede vefaat ettiği zaman, mdikme dedenin görevide orda biter. Ailesinden herhangi birinin bu görevi devam etmesi mümkün değildir. Çünkü bu hizmet sadece o kişiye verilmiştir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************
 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...