Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inanç takvimi 2020, etkinlikler ve katliamlar...


Alevi inanç takvimi 2020, etkinlikler ve katliamlar…
11, 12 ve 13 Şubat 2020        Hızır orucu, her yıl
Şubat ayının ikinci haftası Salı günü başlar ve
                                               Perşembe günü, cem erkanı ile tamamlanır.


12 Mart 20120                       Gazi katliamı. 
21 Mart 2020                         Hz.Ali’nin doğum günü(7 Zilhicce, 25 Hicri) ve Nevruz bayramı. 
18 Nisan 2020                        Malatya katliamı. 
04 Mayıs 2020                       Dersim katliamı. 
29 Mayıs 2020                       Çorum katliamı. 
05 - 06 Mayıs 2020                Hıdır Ellez/Hızır Ilyas anma törenleri. 
13 Mayıs 2020                       Şahı Merdan Ali Hakk’a yürümesi (21 Ramazan, 40 Hicri). 
06 - 07 Haziran 2020             Abdal Musa anma törenleri. 
02 Temmuz 2020                   Madımak/Sivas katliamı. 
31 Temmuz 2020                   Kurban Erkanı. 
07 Ağustos 2020                    Gadir-i Hum bayramı. Hz.Muhammed’in Hz.Ali’yi, halife(vasi)
                                               tayin ettiği gündür.  (18 Zilhicce, 10 Hicri)                                                               

16 - 18 Ağustos 2020             Hünkar Hace Bektaş-ı Veli anma törenleri. 
16 - 18 Ağustos 2020             On Dört Masum-u Pak’lar orucu. 
19 Ağustos 2020                    Fatma Ana orucu. 
20 Ağustos 2020                    On Iki Imam Matem Ayı. (Birinci günü-başlar) 
29 Ağustos 2020                    Imam Hüseyin’in şehadeti. (Hicri; 10 Muharrem, 61) 
01 Eylül 2020                        Aşura erkanı/günü ve Kurban erkanı. 
10 Ekim 2020                        Imam Hüseyin’in şehadetinin anma günü.
                                               (M: 10 Ekim 680 – H: 10 Muharrem 61) 

24 Aralık 2020                       Maraş katliamı 


Alevi oruçları; Hızır orucu, On İki Imam orucu, On Dört Masum-u Pak orucu, Fatma Ana orucu ve 48 Perşembe oruçlarıdır. 


Matemlerinizin, oruçlarınızın, lokmalarınızın, ibadetlerinizin ve dualarınızın Canab-ı Hakk’tan kabulünü dilerim. 

Canab-ı Hakk yardımcımız, Muhammed Ali haldaşımız, Ehl-i Beyt yol göstericimiz, Hızır yoldaşımız ola.
=Seyyid Hakkı=

 


ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...