Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

Alevi inanç takvimi 2019, etkinlikler ve katliamlar...Alevi inanç takvimi 2019, etkinlikler ve katliamlar 2019...
12, 13 ve 14 Şubat 2019        Hızır Orucu. (Eski takvime göre Hızır orucu; Her yıl
                                               Şubat ayının ikinci haftası Salı günü başlar ve
                                               Perşembe günü biter-cem yapılır.)

 

12 Mart 2019                         Gazi katliamı. 

21 Mart 2019                          Hz.Ali’nin doğum günü(7 Zilhicce, 25 Hicri) ve Nevruz bayramı. 

18 Nisan 2019                        Malatya katliamı.

04 Mayıs 2019                        Dersim katliamı. 

05 - 06 Mayıs 2019                Hıdır Ellez/Hızır Ilyas anma törenleri.

29 Mayıs 2019                       Çorum katliamı. 

06 - 07 Haziran 2019             Abdal Musa anma törenleri. 

25 Mayıs 2019                       Şahı Merdan Ali Hakk’a yürümesi (21 Ramazan, 40 Hicri). 

02 Temmuz 2019                   Madımak/Sivas katliamı. 

11 Ağustos 2019                    Kurban Erkanı. 

16 - 18 Ağustos 2019             Hünkar Hace Bektaş-ı Veli anma törenleri. 

19 Ağustos 2019                    Gadir-i Hum bayramı. Hz.Muhammed’in Hz.Ali’yi, halife(vasi) tayin ettiği gündür. (18 Zilhicce, 10 Hicri)                                                               

27 - 29 Ağustos 2019             On Dört Masum-u Pak’lar orucu. 

30 Ağustos 2019                    Fatma Ana orucu. 

31 Ağustos 2019                   On İki Imam Matem Ayı. (Birinci günü-başlar) 

09 Eylül 2019                         Imam Hüseyin’in şehadeti. (Hicri; 10 Muharrem, 61) 

12 Eylül 2019                         Aşura erkanı/günü ve Kurban erkanı. 

10 Ekim 2019                         Imam Hüseyin’in şehadetinin anma günü. (M: 10 Ekim 680 –
H: 10 Muharrem 61) 

24 Aralık 2019                       Maraş katliamı

Alevi oruçları; Hızır orucu, On İki Imam orucu, On Dört Masum-u Pak orucu, Fatma Ana orucu ve 48 Perşembe oruçlarıdır. 

Matemlerinizin, oruçlarınızın, lokmalarınızın, ibadetlerinizin ve dualarınızın Canab-ı Hakk’tan kabulünü dilerim. 

Canab-ı Hakk yardımcımız, Muhammed Ali haldaşımız, Ehl-i Beyt yol göstericimiz, Hızır yoldaşımız ola.
=Seyyid Hakkı=

 

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...