Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi Islam Dini’nin şartlarıAlevi, Islam Dini’nin şartları.
Alevilikte dinin şartı altıdır; Tevhit, Ilahi Adalet, Nübüvvet, Velayet, Imamet ve Mead. Bunlar, Usul-i din’dir. Usul-i Din: Dinin asılları, şartları, temelleri anlamını ifade eder.

Tevhid
Mana olarak; Birdir, tekdir, eşi ve benzeri yokdur. Allah’ın birliğine eş ve ortak koşmaksızın, koşulsuz iman edip kalple tastik etmekdir. Dolayısıyla Kulların kendisini tanımaları, sadece kendisine kullukta bulunmaları ve kendisinden başka yartıklara kulluk etmemeleri için yaratmıştır. Çünkü Rahim ve rahman olan odur. Esirgeyen bağışlayan da odur. Ondan öncesi ve sonrası yoktur.

İlahi Adalet
Allah’ın dünyevi yasasının ismidir. Mana olarak; Her nesnenin kendi yerli yerine konulması, dengeli ve eşit olmasıdır. Kimsenin hakkını ziya etmemek, birini hakkını bir diğerine vermemek ve kullar arasında ayrım yapmadan adaletle hükmetmek, insanların hakkını korumak, zulme asla rıza göstermemek, zalime karşı mazlumdan yana tavır  almak, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmak. Özetlersek bütün canlıların hukukuna riayet etmektir.

Nübüvvet
Elçilik, Peygamberlik. Mana olarak; Insanları dünyevi alemde, doğru yola davet edip, doğru yolu gösterip, insanların üzerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah ile kullar arasında yapılan elçilik demektir. Dolayısıyla Illahi emirleri adalat sitemi içinde ilahi irade ile,  tebliğ etme, yaşama ve yaşatma sorumluluğu ile görevlendirilmiş kişi. Nübüvvetlik çalışmakla elde edilemez. Allah kulları arasında uygun bulup seçtiği kimseye verdiği görevdir.
 

Velayet
Dini mana olarak; Velilik, ermişlik, dostluk, sadakat, Allah'a yükseliş. Peygamberlik devrinin kapanmasından sonra insanlara klavuzluk-önderlik eden, Allah'ın dünyevi alemde ki temsilcisi, temsil eden ulu kişi. İnsan alemine kol kanaat germek, yardım etmek, sevgi-dostluk ve muhabbet göstermek, yakınlık duymak, bütün işlerin hükümlülüğünü üstlenmek, ilahi adalet çerçevesi içinde yürütmek ve insanların meşru önderi, mazlumların sahibi.
 

Hz.Muhammed; „Peygamberlik devri benimle son bulmuş, velayet devri başlamıştır. Benden sonra insanlar Allah’ın emirlerini ve Islamiyet’i en doğru şekilde Velilerden ögreneceklerdir. Benim Velim ve vasim Ebu Talib oğlu Ali’dir”. Hz.Ali’ye verilen bu Velayet ondan çocuklarına, onlardan da onların çocuklarına ve soy takip ederek kıyamete kadar sürecektir.

Imamet
Imamet makamı, Velayet makamı gibi ilahi bir makamdır. Allah tarafından masum, temiz ve her türlü kötülüklerden arındırılıp üstün nitelik, tanrısal sıfatlarla yükümlenmişlerdir. Velayet'te gerekli ve mevcut yükümlülükler imamet  makamı için de geçerlidir. Alevi inancında İmamlar seçilmez, Allah tarafından temiz ve masum kılınmış Hz.Muhammed Ali soyundan gelenler temsil eder.

Velayet makamı; insanların bütün işlerin hükümlülüğünü üstlenen, yürüten ve doğru yola ulaştıran makamdır.

Mead
Mead Arapça kökenlidir. „Dönülecek, döndürülecek yer“ manasını ifade etmektedir. Terim olarak bu kelimeye farklı anlamlar yüklenmiştir. Ve manaya göre ahiret mead'dır. Alim ve Ariflere göre kainatın sonu mead'dır. Bazı din adamları „Ahirette ulaşılacak en yüksek makam“ anlamı da verilmiştir. Mead kelimesi karşıtı olan „mebde“ kelimesi ile birlikte kullanılır. Mebde ve Mead kelimeleri tenefüs edidiğinde „başlangıç ve son“ olarak ifade edilir. Din alimlerince: Evrenin başı(yaratılış) ve sonu(kıyamet) yani „gelinen ve gidilen yer“ mansını ifade eder. Dolayısıyla öldükten sonra kıyamet günü yeniden dirilip, sorgu ve sualden sonra iyiler cennete, kötüler ise cehenneme gideceklerine inanmak.

=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...