Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

ALEVİLİK dosyası


Alevilik Dosyası
=> Allah'ın tanımı
=> Allah-Ilahi kuvvet
=> Allah adına cana kıyanlar....
=> Ashab ve sehabe, kime denir?
=> Allah Muhammed Ali üçlemesi

=> Allah’ın seçkin isimleri (Esma-ül Hüsna)
=> Allah neden insanı yaratma gereği duydu?
=>
Allah’ım, işte bunlar benim Ehli Beyt’imdir.
=> Allah, kötülüklere neden müdahale etmiyor?

=> Alevi sünni evliliği
=> Alevi inancında ikrar
=> Alevi, olmanın yolu...
=> Alevi gençliği ve önemi
=> Alevi inancında “Rızalık”
=> Alevi Islam Dini’nin şartları
=>Alevi hukuku ve düşkünlük...
=>
Alevi inancında, Pirlik kapısı.
=> Alevi müziği (Dinsel müzik)

=>
Alevi inancında, Şeriat kapısı.
=> Alevi Inancında hakikat kapısı
=> Alevi inancında Taliplik kapısı
=> Alevi inancında, Dem ve Alkol.
=>
Alevi yoluna, nasıl talip olunur?
=> Alevi inancında, Ruh’un anlamı.
=> Alevi inancında Rehberlik kapısı
=>Alevi Inancında Mürşidlik kapısı
=> Alevi, doğulur mu yoksa olunur mu?
=> Alevi inancında, verilen ikrarın manası.
=> Alevi yolu, taliplik üzerine kurulmuştur.
=> Alevi inancında, dini önder Seyyidlerdir.
=> Alevi Inancında kutsal sayılar ve manaları

=>
Alevi kaynaklarında, Aleviliğin genel tanımı.
=> Alevi inancında, “Dar”a durmak ve dar çeşitleri.
=> Alevi inancında, Dikme Dede (Mürrebi, Babağan).
=> Alevi inanç takvimi 2020, etkinlikler ve katliamlar...
=> Alevi inancında, Halka ibadeti ve semahın konumnu.
=> Alevi inanç önderleri Seyyidler, kimin soyundan gelirler? 
=> Alevi inancında, kadere inanmak veya kadercilik var mıdır?
=>
Alevi inancı Evrenseldir, ikrar verenler de Evrensel düşünmelidir. 
=> Alevi oruçlarında, sahura kalmak yoktur ve matem ayında dikkat edilmesi gereken hususlar.

=> Aleviyim demekle, Alevi olunmaz.

=> Aleviler neden camiye gitmezler?
=> Aleviler ve 30 gün Ramazan orucu.
=> Aleviler, neden Afiyet olsun demezler?
=> Aleviler, neden horlandılar ve horgörüldüler?
=> Aleviler, neden amin yerine Allah Allah der?
=> Aleviler, neden ibadetlerini camide yapmazlar?
=> Alevilere göre, Allah’a yapılacak en güzel Ibadet
=> Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.
=> Alevilerce orucu tutulmayan Ramazan’ın bayramını kutlamaları, gerçeği yansıtmıyor.


=>
Alevilerin, oruç günleri.
=> Alevilerin, temel hak ilkeleri
=> Alevilerin ibadet mekanı, Cemevidir.
=> Alevilerin inanç önderleri, kimlerdir?
=> Alevilerin islam anlayışı, Muhammed Ali islamıdır.

=> Alevilerde, bağlamanın kutsallığı
=> Alevilerde, Gadir-i Hum’un önemi
=> Alevilerde gusül(boy) abdesti, haremlik ve selamlık.
=> Alevilerde, “Abdestimiz alınmış namazımız kılınmış” deyimi
=> Aleviler; Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.
=> Alevilerde; „Allah Allah, Allah eyvallah, Aşk ile, Aşk-ı niyazımla, Hu erenler ve Can“ hitap ve manaları.

=> Alevi inancının, dört ana direği.
=> Aleviliği, kaynağından öğrenelim.
=> Aleviliği Imam Hüseyin gibi yaşamak
=> A leviliği var eden, değerler vardır ve bu değerlerden taviz verilemez…

=> Alevilik nedir? ve tanımı.
=> Alevilik, Muhammed Ali yoludur
=> Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?

=> Alevilikte, Kul hakkı
=> Alevilikte, “Dar” erkanı
=> Alevilikte, semah ibadeti
=> Alevilikte, ikrarın manası.
=> Alevilikte, ibadetin amacı.
=> Alevilikte, hukuk ve ahlak...
=>
Alevilikte CAN hitabı ve manası
=> Alevilikte, yol ve edep erkan nedir?
=> Alevilikte, düşkünlük(Suçluluk hali).
=> Alevilikte, lokma ve Niyaz manaları…
=> Alevilikte amaç: Insan-i Kamil olmaktır
=> Alevilikte kapı ve kapı eşiğinin kutsallığı
=> Alevilikte, eline diline beline sahip ol ilkeleri.
=> Alevilikte toplu, bireysel ibadet ve pratik ritueller...

=˃ Ashab ve sehabe, kime denir?
=>
Aşura ile Aşure’nin anlamları.
=> Ara, ara yine ara, lakin kendinde ara.

=> B-Harfi'nin sırr-ı

=> Bozatlı Hızır ve ibadeti
=> Buyruk, mana ve anlamı...
=> Bismişah, Allah Allah! ve manası.
=> Babağan veya dede baba, kime denir?
=> Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır
=> Bilmeyenler bilsin bizi, Muhammed Ali diyenlerdeniz biz.

=> Cem erkanı
=> Cenaze erkanı
=> Cem ve Cemevleri
=> Can gözü, anlamı
=> Cuma namazı zulmü
=> Can içinde can olunca
=> Çerağ-Delil, uyandırmak...
=> Cemevine, kimler giremez?
=> Cemevine ve ibadete niyet etmek
=> Cem, cem çeşitleri ve 12 Hizmet erkanı
=>
Cem erkanında, On Iki Hizmetten biri de semahtır...
=> Cemevi de bizim cami de bizim demek, büyük bir yanlışlıktır.

=> Din ve dinin amacı.
=> Dua ile selam olsun
=> Dar-ı Fatma ve anlamı.
=> Din sömürücülüğüne hayır
=> Dört kapı, kırk makam anlamı.
=> Dinin Amacı; Temiz ahlaktır...
=> Dua ile Gülbang, arasındaki fark.
=> Dört mezhep önderleri, hakkında.
=> Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları
=> Din, ırklara değil insan alemine inmiştir.
=> Domuz ve tavşan etinin sağlığa zararları
=> Din, duygu sömürüsü aracı değil ve olmamalıdır.
=> Din veya inancın, insan hayatındaki yeri ve önemi.
=>
Din, ahlak evresidir. Dört kitap ise, ahlakın evrelerdir.
=> Dem-dolu ve cem erkanında, dağıtılan suyun manası...
=>
Dua, Gülbang, Terceman, Kelime-i Tevhid ve Salavat manaları.
=>D in istismarından kurtulmak, gerçek bir din eğitimi ile mümkündür...
=> Deyiş, Duaz-ı Imam, Mersiye, Ağıt, gibi nefeslerin Alevi inancındaki yeri nedir?

=> Elif-Lam-Mim sıfatları
=> El ele el Hakk’a, anlamı.
=> Enel Hakk, mana anlamı.
=> Ebu Turab, manası nedir?
=> Ehli Beyt, ne anlama gelir?
=> Edep erkan, anlam ve nitelikleri.
=> Evrenselleşen Anadolu Aleviliği
=>
Eyvallah, Allah eyvallah kelime anlamları.
=> Ehli Beyt, Şeriflik ve Seyyidlik, kavramları hakkında...
=> Eğer, insan olmak suç ise; Aleviler bu suçu, Kerbela'da kabullendiler

=> Fatma Ana orucu yok diyenlere, cevabımız…

=> Gülbang ve Dualar.
=> Gadir-i Hum ve önemi.
=> Güruh-u Naci topluluğu
=> Gidi Yezid, bize Kızılbaş demiş.
=> Gülbank’ın anlamı ve Gülbank ile Dua, arasındaki fark.
=> Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı manası.

=>
Helal ve haram
=> Hızır ve Hızır orucu
=> Hızır ve El-Kehf suresi

=> Hadis ve Sünnet iddiaları
=> Hac ve Hac’cın amacı nedir?
=>
5-6 Mayıs, Hıdırellez Bayramı.
=> Hakk Meydanı, anlam ve amacı.
=>
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.
=> Hakk meydanında, Dara durmanın anlamı...
=>
Hz.Muhammed’in, semavi yolculuğu- Mirac.
=> Hz.Muhammed, Kur’an ve verilen ilahi mesaj…
=> Hz.Muhammed’in vasiyeti ve iki emaneti hakkında
=>
Hızır inancı, Hızır orucu, tarihi hakkında ve kaynakları.
=> Hakk ve hakikat bir güldür, cevri cefası ise gülün dikenidir.


=>
İlmi Ledün
=> Irşad kelime manası

=> Incinsen de, incitme!
=> İlahi adalet ve manası.
=> Imamet-imamlık makamı.
=> İbadetin, rükün ve anlamları.
=> Islam Dini nedir ne değildir?
=> İbadet, nedir ve niçin yapılır?
=> İlk ve son peygamber, kimlerdir?
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır
=> İlmin ve ilim öğrenmenin faydası.
=> Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?
=> Isteyen herkes, Seyyid olabilir mi?
=> Insan soyunun üremesi, çoğalması.
=> Ilme, edebe ve hakikate talip olalım.
=> Insanların, din tercih hakkı var mıdır?
=> Imam Cafer-i Sadık Buyruğu'nun önemi
=> Imam, kime denir ve herkes, imam olabilir mi?
=> Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.
=> Islam, nedir ve Din, doğru algılanmayınca neler olabilir?
=> Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?
=> Islam, kelime anlamı ve günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam...

=> Kırklar
=> Kurban erkanı
=> Kivrelik erkanı
=> Kerbela şehitleri
=> Kırklar Cemi nedir?
=> Kur-an’ı Kerim'le ilgili
=> Kelime-i Tevhid ve anlamı
=> Kal-u Bela ve Bezm-i Elest
=> Kimlere, Dede ve Alevi denir
=> Kulun Mirac’ı insana hizmettir

=> Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.
=> Kim yolun ilim, irfanını daha iyi biliyor?
=> Kur’an-ı Kerim, insanların ahlak anayasasıdır
=> Kur’an-ın özeti; Eline beline diline, sahip olmaktır.
=> Kandil veya Özel Geceler, islam dininde yeri var mıdır?
=>
Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yoluna; Kan ve can ile verilen ikrardır.

=> Mezhep nedir?
=> Mirac-Veda ziyareti.
=> Muhabbet-Irşad, cemi.
=> Miraç ve miracın anlamı.
=> Müsahiplik ikrarı ve amacı.
=>
Manevi yolun ikrarı, Edepli olmaktır.
=>
Muhammed Ali ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
=> Muharrem ile On İki Imam ayları arasındaki fark, nedir?
=> Muhammede Ali yolu; Insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.

=> Nikah erkanı
 

=> Neden mi Aleviyiz?
=> Niyaz, kelime amlamı.
=> Namaz nedir, ne değildir?
=> Namaz kılsan kılmayana dokunma
=> Neden, Alevilerde kabe Kamil-i Insan’dır?
=> Niçin, neden Aleviyim ve neden hor görüldüm?

=> On yedi Kemerbestler
=> On Dört Masum-u Pak.
=> Orucun anlam ve önemi
=> On iki Imam, isimleri ve mezarlarının yerleri.
=> Okunmasını tavsiye ettiğimiz Alevi din kitapları
=> On Iki Imam’lar, kimler tarafından şehit edildiler?
=> Oniki Imam ile Muharrem ayı, matem ve oruç erkanı

=>
Ölmeden evvel, ölmek.

=> Pençe-i, Ali Aba.
=> Peygamberlik devri.....
=> Pir ile talip, neden evlenemezler?
=> Perşembe gecesi, Alevilerin cem ve muhabbet gecesidir.

=> Rızalık, ne anlama gelir?
=> Resul ve Nebi peygamberler
=> Rıza lokması(Hakkullah) ve anlamı.

=> Semah ibadeti
=> Şahı Velayet, anlamı.
=> Secde’nin, anlam ve amacı.
=> Sırat-ı Mustakim (Doğru yol)
=> Seyyid ve Seyyidliğin anlamı.
=> Seyyidlerin, başlıca nitelikleri.
=> Şahı Merdan Ali'ye saydılar bizi...
=>  Seyyidlerin, toplumsal görevleri...
=> Semboller ve Zülfikar’ın, tarihsel işlevi...
=> Seyyidiye(Ana), Pir postuna oturabilir mi?

=> Şia, Șiilik, Alevilik kavramları ve manaları…

=> Tevella ve teberra
=> Tasavvuf, anlamı.
=> Turna kuşunun kutsallığı

=> Üç soru, üç cevap.
=> Üç Sünnet, yedi Farz.

=> Velayet sıfatı-makamı
=> Vahdetname – Edip Harabi
=> Velayetname’de beş taşların şahitliği

=> Yol bir, sürek binbir.
=> Yol cümleden uludur! 
=> Yola nasıl talip olunur
=> Yüzü suyu hürmetine, anlamı.
=> Yaratılanı severim, yaratan'dan ötürü.
=> Yazılı kaynak bırakmamaya özen gösterilmiştir
=> Yolumuz Muhammed Ali yoludur, başka yol bilmeyiz

=> Zekat ve anlamı

=> Zahir-Batın ilmi, nedir?
=> Zakir, bağlama ve deyişlerin önemi

 ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...