Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

45- EK: 5EK: 5

 

 

 

KARA KAZAN HAKKININ VERİLMESİNDE OKUNAN

 

ÖRNEK DÜVAZİMÂMLAR

 

 

 

- 1 –

Medet Allah, yâ Muhammed, yâ Ali

Mürvet dergâhından cüdâ düşürme

Gülbankı çekilen Bektaş-ı Velî

Mürvet dergâhından cüdâ düşürme.

 

Âdem Safiyullah atam hakkı için

Eyüb’e verdiğin sitem hakkı için

Muhammed Mustafa Hatem hakkı için

Mürvet dergâhından cüdâ düşürme.

 

Şâh Hasan aşkına kılarız zârı

Şâh Hüseyin şehîdlerin serveri

Ey Cebbâr-ı cömert Cenâb-ı Bâri

Mürvet dergâhından cüdâ düşürme.

 

Zeynel’in cânına kıydılar cezâ

Muhammed Bâkır’dır sırrı Murtezâ

Câfer-i Sâdık’sın, Mûsâ ve Rızâ

Mürvet dergâhından cüdâ düşürme.

 

Eydir “Şâh Hatâyî”m kamû kâdirdir

Takî’nin, Nakî’nin errahmânıdır

Askerî Mehdî’ye niyâzım budur

Mürvet dergâhından cüdâ düşürme.

 

 

 

- 2 -

“Kulû veşrebû” zamânında var idi

Hak, Muhammed, Ali’ye indi bu kazan

“Ve yüt‘imûne’t-ta‘âme alâ Hûbbihi”

Hasan, Hüseyin’e indi bu kazan.

 

Helâlından on iki kurbanı alır

Doksan bin çeşitten lezzeti gelir

İmâm-ı Zeynel’den bir himmet kalır

Hak İmâm Bâkır’a indi bu kazan.

 

Dört huruf, on iki nokta mâdeni

Gülcemâl dağından gelir odunu

Mü’mîn olanların îmânı, dîni

Câfer-i Sâdık’a indi bu kazan.

 

Mûsâ-i Kâzım’dan kaynadı, çoştu

Kuduret lokması honunda pişti

“Hel Etâ” Sûresi hem sofra açtı (*)

İmâm-ı Rızâ’ya indi bu kazan.

 

Cümle muhîbbânın hem hakkı vardır

Altında parlayan al-yeşil nûrdur

Tâ Kızıl Deli’den haberi vardır

Takî’ye, Nakî’ye indi bu kazan.

 

“İzâ zü’l-zileti” okunur bir gün

“Ve’l-âdiyâti” çekilir bir gün

“Elem neşrah leke” kalaylar her gün

Askerî, Mehdî’ye indi bu kazan.

 

 

Ali’nin sözleri yakından yakın

Kara kazan hakkın unutman sakın

Eğer bilirseniz lokmanın hakkın

Hazireti Pîr’e indi bu kazan.

 

- 3 -

Yevm-i kıyâmetten haberi vardır

Hakkın helâl eyle gel kara kazan

İnanmayanların nûrları nârdır

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Muhammed, Ali’den beri yanarsın

Gâhi kaynayıp gâhi coşarsın

Bizim için arşta, kürste pişersin

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Şâh Hasan, Hüseyin kusûra kalmaz

Aşk olmayan âşık kıymetin bilmez

Tâlibi olanlar yolundan kalmaz

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

İmâm Zeynel ile yanar ocağın

Durdukça var olsun yurdun, bucağın

Hazret-i Âdem’den geldi sacağın (*)

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Bâkır sana emânet teslîm oldu

Kaynadı kazanın gülistân oldu

Cömertler cömerdi kasabın geldi

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Yedi deniz içre aşk vardır sende

Câfer-i Sâdık’ın aslı zâtında

On iki kurban alır senin katında

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Mûsâ-i Kâzım’ı seversen eğer

Ne kadar methetsem o kadar değer

Çiğiyi halletmek hünermiş meğer

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

İmâm Rızâ’dan içtik aşkın dolusun

Cömertler cömerdi cömert kânısın

Bilirim Tanrı’nın sultan kulusun

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Takî’yle, Nakî’yle söylenir ünün

Senede bir kere doğuyor günün

Kırklar Meydanında açılır nûrun

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Askerî Mehdî’den açılır Meydan

Bunca muhîb canlar yiyecek bundan

On iki ayın bir Muharreminden

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.

 

Dervîş Süleymân’ım demişiz beli

Bunca erenlerde kadîmdir yolu

Uzatsa yetişir Yemen’e eli

Hakkın helâl eyle gel kara kazan.(*)     Hel Etâ: İnsan Sûresi.

(*)     Sacayağı kastedilmekte.


HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...