Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

44- EK: 4EK: 4

 

 

 

KURBANLA İLGİLİ ÖRNEK DÜVAZİMÂMLAR

 

 

 

- 1 -

Gelin hey erenler Meydan açalım

Hakk aşkına dâra duran kurbana

Aşk ile, şevk ile gülbank çekelim

Hakk aşkına dâra duran kurbana.

 

Âyin-i cem olalım, Hakk’ı bulalım

Kırklar Meydanına kurban salalım

Allah Allah deyip tekbîr alalım

Hakk aşkına dâra duran kurbana.

 

Hak, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin

Zeynel Âbidîn’dir kurbanın cânı

Muhîbler, mürşîdler açın Meydanı

Hakk aşkına dâra duran kurbana.

 

İmâm Bâkır hem Câfer’e varalım

Kâzım Mûsa, Rızâ’yı candan sevelim

Din yolunda hem salavat verelim

Hakk aşkına dâra duran kurbana.

 

Takî, Nakî, Askerî’ye erelim

Muhammed Mehdî’ye yüzler sürelim

Râbiâ der Allah Allah diyelim

Hakk aşkına dâra duran kurbana.

 

 

 - 2 -

Akıl ermez Yaradan’ın sırrına

Muhammed, Ali’ye geldi bu kurban

Kurban olam kuduretin nûruna

Hasan, Hüseyin’e geldi bu kurban.

 

Ol İmâm Zeynel’in destinde idi

Muhammed Bâkır’ın dostunda idi

Câfer-i Sâdık’ın postunda idi

Kâzım Mûsâ, Rızâ’ya geldi bu kurban.

 

Muhammed Takî’nin sırrında idi

Aliyyü’n-Nakî’nin nûrunda idi

Hasan  Askerî’nin dârında idi

Muhammed Mehdî’ye indi bu kurban.

 

Aslı Şâh-ı Merdân Gürûh-i Nâci

Hakîkate bağlı bu yolun ucu

Senede bir kurban tâlibin borcu

Gâziler aşkına geldi bu kurban.

 

Şerîatten tarîkata geleler

Mârifetten hakîkate ereler

Derisini ırahbere vereler

Erenler aşkına geldi bu kurban.

 

Tarîkattan mârifete geleler

Muhammed, Ali’nin yüzün göreler

Cennet-i âlâya hülle sereler

Kırklar urfânına geldi bu kurban.

 

Eydür Şâh Hatâyî’m bilir mi her can

Boynuzu tesbîhdir, kanı da mercan

Kurbanın üstüne yürüdü erkân

Onik’imâmlara geldi bu kurban.

 

 

 

- 3 -

Kurbanlık koçtur geldi Meydana

Önünce delîl-i Cebrâil diye

Haberini aldım gül yüzlü koçun

Canım Hakk’a kurban İsmail diye.

 

Kurbanı dört kimse yerinden ala

Getirip Meydana nazarın kıla

Zâkirin zikridir üç düvaz imâm

Tekbîrini aldı gerçek er diye.

 

Hesâbını bil de hizmetini gör

Okundu tekbîri bıçağını vur

Boğazla keşküle kanın eyle sır

Zira Hakk sırdadır, canda sır diye.

 

Postundan arala, getir Meydana

Ali, Hasan, Hüseyn bir temam câna

Zeynel, Bâkır ile girdi kazana

Kaynadı kürede oldu hâl diye.

 

Câfer’in ilm-i hikmet kitâbın okun

Bülbül olup dost bağında şakın

Yağını irfanda bir delîl yakın

Mü’mînler arzusu şavk-ı nûr diye.

 

Kırklar Meydanında döner pervâne

Mûsâ Kâzım da bir tamam câna

Rızâ lokmasıdır geldi Meydana

Dört kapısı tekmil olan yer diye.

 

Muhammed Takî’dir lokmayı sunan

Aliyyü’l-Nakî’dir nûş edip kanan

Hasan  Askerî’den nihâna gelen

Mehdî şu cihânda oldu sır diye.

 

Taksîm vardır bu kurbanın aşında

Hesâb bunun yüreğinde, döşünde

Ehl-i irfân cem oldular başında

Çağrışır zâkirler bâde sun diye.

 

Şâh Hatâyî’m içtim aşkın dolusun

Doluyu sunan da pîrim Ali’sin

Rehbere armağan edin derisin

Kamber’in sunduğu sofra ser diye.(*)(*) Sadece müsâhip ceminde okunur.


HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...