Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

43- EK: 3 

 EK: 3

 

 

 

KURBAN DUÂLANMADAN ÖNCE OKUNAN ÂYETLER

(Saffat, Hac ya da Meryem Sûrelerinden birisine ait aşağıdaki âyetler okunur)

 

 

Saffat 102           :

 

Felemmâ beleğa meahü’s-sa‘ye kaâle yâ büneyye inniy erâ fîl-menâmî ennî ezbehuke fanzur mâ zâ terâ kâle yâ ebeti’f‘al mâ tü’merü setecidünî inşâallahü mine’s-sâbirîn.

Çocuk onunla birlikte koşacak yaşa gelince, İbrahîm dedi: “Yavrucuğum, uykuda seni kestiğimi görüyorum. Bak bakalım sen ne görürsün/ sen ne dersin?” “Babacığım,” dedi, “emrolunduğun şeyi yap! İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.” (Öztürk: 1998, 410)

 

 

Saffat 103-104-105-106:

 

Felemmâ eslemâ ve tellehü lilcebîn / ve nâdeynâhü en yâ İbrahîmü. / Kad saddakte’r-rü’ya, innâ kezâlike neczî‘l-muhsinîn. / İnne hâzâ le-hüve’l-balâü’l-mübîn.

Böylece ikisi de teslîm olup İbrahîm onu alnı üzerine yatırınca, /  Biz şöyle seslendik: “Ey İbrahîm!” / “Sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz, güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz.” / “Bu, hiç kuşkusuz apaçık imtihanın ta kendisiydi.” (Öztürk: 1998, 410)

 

 

Saffat 107-108-109-110-111:

 

Ve fedeynâhü bizibhın azîm. / Ve tereknâ aleyhi fî’l-âhırîn. / Selâmün alâ İbrâhîm. / Kezâlike neczi’l-muhsinîn. / İnnehü min ıbâdine’l-mü’mînîn.

Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. / Sonra gelenler için de onu hatırlatan bir şey bıraktık. / Selam olsun İbrahîm’e! / Böyle ödüllendiririz biz, güzellik sergileyenleri. / O da bizim inanan kullarımızdandı. (Öztürk: 1998, 410)

 

 

 

Hac 34:

 

Ve likülli ümmetin ce’alnâ menseken li-yezkurü’sma’l-lâhi alâ mâ rezekahüm min behîmeti’l-en‘âm feilâhüküm ilâhün vâhıdün felehû eslimû ve beşşeri’l-muhbitîn.

Biz, her ümmet için bir kurban yeri/bir kurban kesme tarzı belirlemişizdir ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz kurbanlık hayvanların üstüne Allah’ın ismini ansınlar. Sizin Tanrınız bir tek Tanrıdır; o halde yalnız O’na teslîm olun. Alçak gönüllü, saygılı kişileri muştula. (Öztürk: 1998, 306)

 

 

Hac 36:

 

Ve’l-büdne ce’alnâhâ leküm min şe’âirillâhi leküm fîhâ hayrun fe’skuru’s-ma’l-lâhi aleyhâ sevâff feizâ vecebet cünûbühâ fekülû minhâ ve et’ımü’l-kâni‘a ve’l-mu‘terr, kezâlike sehharnâhâ leküm le’alleküm teşkürûn.

Biz, o büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın kutsallık nişânları arasına koyduk. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar ayakları üzerine sıralanmış halde dururken, üzerlerine Allah’ın ismini anın. Yanları yere yaslandığı zaman da onlardan yiyin; isteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun. Allah o hayvanları sizin hizmetinize verdi ki, şükredesiniz. (Öztürk: 1998, 306)

 

 

Hac 37:

 

Len yenâllallahe lühûmühâ ve lâ dimâuhâ ve lâkin yenâlühü’t-takvâ minküm, kezâlike sehharehâ leküm litükebbirûllahe alâ mâ hedâküm ve beşşiri’l-muhsinîn.

Onların etleri de kanları da Allah’a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız O’na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidâyete erdirdiği için Allah’ı yücelterek anasınız. Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde var. (Öztürk: 1998, 307)

 

 

Meryem 62:

 

Lâ yesme’ûne fîhâ lağven illâ selâma ve lehüm rızkuhüm fîhâ bükreten ve aşiyyâ.

Orada boş lakırdı değil, yalnızca selam işitirler. Orada kendilerinin, sabah-akşam rızıkları da hazırdır. (Öztürk: 1998, 282)

 

 

Meryem 63:

 

Tilkel cennetü’l-letî nûrisü min ibâdinâ men kâne tekıyyâ.

Kullarımızdan takvâ sâhibi olanları mirasçı yapacağımız cennet işte budur. (Öztürk: 1998, 282)


HAZIRLAYAN:

ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...