Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

4. Yemini-Ulu Ozan

Yemini (15. yüzyılın sonu-16. yüzyılın sonu)

Ulu Ozan
Hayatını Tuna ırmağı yörelerinde geçiren Yemini, Betova’da (Bulgaristan) büyük bir dergahı olan Akyazılı Sultan’ın ardalarındandır. Demir Baba velayetnamesinde adı; „Hafız Kelam Yemini „ olarak geçer ki, bu isimden Kur’an’ı Kerim’i ezbere  okuduğu anlaşılmaktadır. Şah Hatai gibi şiirlerinde, koyu Alevi inancını işlemiştir. Ehlibeyt ve 12 İmam’lara gönülden bağlılığını dile getirmiştir.
 

Yemini, 1519 yılında Hz.Ali’nin efsane yaşamını konu edeninen „Faziletname (Erdem Kitabı)“  adındaki kitabı yedinbin üçyüz beyitten oluşmaktadır. Faziletname’de, Hz.Ali’nin efsane yaşamı, Hz.Ali’nin kişiliği ve Ehlibeyt sevgisinin yoğun işlendiği temel eserlerinden biridir. Kitab-ı Erdem (Faziletname-İyi Ahlak Kitabı) olarak niteleyenler kitaptaki doğruluğu, dürüstlüğü, alçak gönüllüğü, yaşam biçimi ve inanç biçimi haline getirmesinden dolayı Alevilerin kutsal kitapları içinde yer almaktadır.  

Dediler ki keramet kanı Hayder
Dayanmaz derdimin derrnanı Hayder

Kamu mümin’lerin kalbinde mihrin
Olubdur dini hem imanı Hayder

Hakk’ın kudreti sende ayandır
Velayet mülkinin sultanı Hayder

İmam’ül Müttekinsin bellü bayık
Erenler merdinin Merdan’ı Hayder

Cemad’a dil verirsin emr-i Yezdan
Verir nutkun ölüye canı Hayder

Behişt ehline saki’i ezelsin
Hakk'ın sende erer ihsanı Hayder

Yemini dermendde kıl inayet
Delalette komagıl anı Hayder
 

Yemeni’nin bu eserinde, Hz.Ali’ye olan aşkın niteliklerini dile getirerek diğer ulu ozanlar gibi bağlılığını anlatmıştır... Dolayısıyla arınmanın, ölümsüzlüğün ve olgunlaşmanın yolu Hz.Ali ile yoğurduğu aşk ile Tanrı’ya ulaşacağına gönülden inanmasındandır.     

Çeşitli kaynaklara göre, Yemini’nin asıl adı Ali olduğunu, Akyazılı Dede tekkesindehizmet ettiğini ve „Yemini“ mahlasını(İkinci adını) kullandığını yazar. Demir baba Viyetnamesi’nde adı „Hafız Kelam Yemini“ olarak geçer.  

Yemini’nin kesin olarak doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekle beraber, eserlerinden ve hakkındaki yazınlan bilgilerden 15. yüzyıl sonları ile 16.yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır.. dolayısıyle yaşantısı hakkında o çağlarda yazılmış eserlerinde yeterli bilgi verilmemektedir..
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...