Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

35- Sofra Serilmesi3.17.3. Sofra Serilmesi:

Sofracı, kucağında, üzerine bir miktar ekmek konulmuş bir sofra ile dâra durarak “Sofra Seriş Tercümânı”nı okur:

 

“Destûr-i Şâh, gerçeğe Hû! Allah Allah diyelim, kadîm Allah diyelim. Geldi Ali Sofrası, içinde erenler lokması. Gâziler Şâh diyelim. Hakk verdi, biz de yiyelim. Gerçeğe Hû!”

 Pîr, hizmet duâsını okur. Sofracı, sofrayı Pîr’in önüne koyar. Tüm canların sofraları da konulur, yemekler dağıtılır. Lokma, Pîr’in “Destûr vermesi” ile yenir. (Sabah cemi yapılmayacaksa, can-baş (kelle-paça) da lokmayla birlikte yenir.)

Pîr, “Kalmış Gönüllerin Lokması”nı herhangi bir dervîşe vererek duâ eder: “Cümle nebîlerin, velîlerin, gâib erenlerinin, cümle tarîkat pîrlerinin, Ahîyân-ı Rûm’un, Gâziyân- ı Rûm’un, Bâcıyân- ı Rûm’un ve Abdalân- ı Rûm’un, âşıkların, sâdıkların, umanların lokması ola. Onlar da lokmamızdan kanmış ola. Dil bizden, nutuk ceddimden ola! Gerçeğe Hû!..”

Pîr, verdiği nîmetler için Tanrı’ya hamd ü senâ ederek sofra duâsını okur:

 

“Allah Allah! Lokmalar, kurbanlar kabûl, murâdlar hâsıl ola. Tüyü başına bin bir sevâb yazıla. Sırât’ta, Mîzân’da karşı gele. Kazâmıza kalkan, belâlarımıza bekçi ola. Dîvân-ı Dergâh’a yazıla. Dil bizden, nutuk Hünkâr’dan ola. Gerçeğe Hû!..”

Böylece lokmalar bağlanmış olur.

Pîr’in önündeki sofra hariç diğer sofralar toplanır.

Sofracı, Pîr’in önündeki sofrayı kucağına alarak Meydanda dâra durur ve “Sofra Toplama Tercümânı”nı okur:

 “Destûr-i Şâh, gerçeğe Hû! Allah Allah dedik, kadîm Allah dedik. Geldi Ali sofrası, içinde erenler lokması. Gâziler Şâh dedik. Hakk verdi biz de yedik. Gerçeğin keremine Hû!”

 

Pîr, hizmet duâsını okur. 

El suyu gelir, canlar ellerini yıkarlar.

Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.


HAZIRLAYAN:

ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...