Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

30- Kerbela Semahı Hizmeti3.15. Kerbela Semahı Hizmeti:

 

 

DAYANAĞI:

Şûrâ 23; Ahzab 57; Fecr 27-30. (Ek:28)

 

TARİHÇESİ:

Kerbelâ olayından sonra cem âyinindeki hizmetlere dahil edildiği söylenmektedir.

 

AMAÇ VE ANLAMI:

Kerbelâ olayında Hz. İmâm Zeynel Âbidîn ve Yirmidört Bacı’nın dert, tasa ve acılarının Semâh ile simgelenmesidir. Bu acı olayı yürekte duyup gözyaşı dökerek günâhlardan arınmak ve iç huzûruna kavuşmak amaçlanır. Ayrıca, Kerbelâ’da yapılan zulmü tel’în etmek (lânetlemek) ve mü’mînlere bu tür zulümden nefsini sakındırma konusunda uyarıda bulunmaktır. (Kişi böyle bir zulüm işlerse, tıpkı Yezîd gibi Allah’ın lânetine ve insanların nefret ve ilencine uğrar.)

Semâh sırasında seyyîd veya bir dervîş, İmâm Zeynel Âbidîn’i, Beş Bacı ise Kerbelâ’daki Ehl-i Beyt hatunları olan Yirmidört Bacı’yı temsîl etmektedir. Kerbelâ’da, Yirmidört Bacının, İmâm Zeynel Âbidîn’in etrafında pervâne dönerek ve duâ ederek İmâm’ı, Yezîd askerinin şerrinden koruduğuna inanılır.

 

İCRÂSI:

Kerbelâ Semâhı, bir Seyyîd (veya dervîş) ve belli yaşı geçmiş tâhir (temiz) Beş Bacı tarafından dönülür.(68)

İki  bölümlüdür.

 

 

 

KERBELÂ SEMÂHI 

 

 

 

NEFES-1:

 

Dün ü günü arzumanım Kerbelâ

Varalım İmâm Hüseyin aşkına

Serden gayri sermâyem yok elimde

Verelim İmâm Hüseyin aşkına.

   (Şâhlama)

Dertli öter seherin bülbülleri

Mânâ söyler Hakk ehlinin dilleri

Taze açılmış Firdevs’in gülleri

Derelim İmâm Hüseyin aşkına.

   (Şâhlama)

Açtı kapıyı Kırkların birisi

Birisinden mest olmuştur varısı

Ehl-i Beyt güzel Şâh’ın korusu

Konalım İmâm Hüseyin aşkına.

   (Şâhlama)

Rehberi, tâlibin çiğninde getir

Tamam eyle eksiğini sen yetir

Rızâ lokmasını Meydana getir

Yiyelim İmâm Hüseyin aşkına.

   (Şâhlama)

Eydir Şâh Hatâyîm dön beri beri

Cümlemiz bir ikrâra belî deyi

Çağrışırlar Muhammed-Ali deyi

Duralım İmâm Hüseyin aşkına.

   (Şâhlama)

 

 

ŞÂHLAMA: (Her dörtlükten sonra söylenir.)

İllallah Şâh, İllallah Şâh illallah

 

Sen âlimsin, âlî Mürşîd güzel Şâh’ım eyvallah

Yâ Allah

 

Lâ ilâhe illallah.

 

NEFES-2 (Hizmeti bağlama):

 

Gelin rızâ ile gamdan geçelim

Eğilin bacılar eylen niyâzı(69)

Sırât’ı, Mîzân’ı burda geçelim

Eğilin bacılar eylen niyâzı.

 

Niyâz sizi kuş eder de uçurur

Sırât’ı, Mîzân’ı birden geçirir

Âb-ı Kevser ırmağından içirir

Eğilin bacılar eylen niyâzı.

 

Cehennemde vardır oddan dereler

Kabir sorgusunu burda sorarlar

Niyâz etmeyeni nâra sürerler

Eğilin bacılar eylen niyâzı.


Cehennemde vardır gayyâ kuyusu

Nâr-ı cehennemi tutar yiyisi

Niyâz etmek imiş hemen iyisi

Eğilin bacılar eylen niyâzı.

 

Niyâz eden Hakk yanında kişidir

Niyâz etmeyen de Mervân başıdır

Niyâz etmek yol oğlunun işidir

Eğilin bacılar eylen niyâzı.

 

Niyâz eden Hakk yanında tanıktır

Niyâz etmeyenin yayı sınıktır

Şâh Hatâyîm Mevlâ’sına konuktur

Doğrulun bacılar eylen niyâzı.

 

Semâhçı Dervîş ve bacılar ayakta dâra dururlar. Pîr, hizmet duâsını okur.

Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.

 (68) Müsâhip ceminde ise, rehber ile birlikte dört Müsâhip semâh döner.

 

(69)    Her “eğilin bacılar eylen niyâzı” denildiğinde, Meydanda dizüstü oturan Beş Bacı, secde niyâzı ederler; ayakta dârda duran bacılar ile dervîşler ise sağ el şehadet parmağıyla niyâz alırlar.


HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...