Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

26- Yürek Lokması Hizmeti3.11. Yürek Lokması Hizmeti:

 

DAYANAĞI:

En’am 118; Bakara 168, 172, Mâide 87,88; Nahl 114; Mü’mîn 64; A’raf 31. (Ek: 26)

 

TARİHÇESİ:

Yolun kuruluşundan beri hizmetin icrâ edildiği tevâtüren sabittir. Kırklar Ceminde erkân sâhibinin İmâm Muhammed Takî olduğu kabûl edilir.

AMAÇ VE ANLAMI:

Canlının yaşamını devam ettiren organ yürek’tir. Vücudun her noktasına, hayâtî sıvı olan kanı yürek pompalar ve kirli kanı toplayarak temizlenmesini sağlar. Bu nedenle, yürek yaşam kaynağıdır, merkezdir.

Kurbanın yüreğini müsâhipli canlar paylaşarak yedikleri için, kurbandan eşit olarak yararlanılmış kabûl edilir. Canlar birbirlerine lokma ile birlikte iyi dileklerini sunarlar, geçmişlerini anarak ruhlarına duâlar gönderirler, sevgi ve muhabbet ile birlik sağlanır.

Yüreği paylaşmak ve birbirlerine ikram etmekle; gönülleri birleyip benliği atarak alçak gönülle kaynaşma amaçlanır.

Bâtınî yönden ise, Hakk’ın “lâ-mekân” nazargâhı yürektir. Yürek, gönüldür. Gönülde “sır” vardır. Sırrı paylaşmak yakınlığın en güzel belirtisidir. Sır, dostla paylaşılır. Dostun sırrı, dosta âyandır. Tanrı dostuna, Tanrı’nın sırrı açıktır.

 

İCRÂSI:

Yürekçi, yürek lokmasının konulduğu kabı daha önce koyduğu yerden alarak Meydana gelip kaba niyâz edip dâra durur. Pîr veya Yürekçi tarafından En’am Sûresi 118. âyetle birlikte, Bakara 168, 172. âyetleri okunur:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

“Fekülû mimmâ zükeresmullahi aleyhi in küntüm biâyâtihî mü’mînîn.”

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Yâ eyyühe’n-nâs külû mimmâ fî’l-ardı halâlen tayyibâ ve lâ tettebi‘û hutuvâti’ş-şeytan, innehü leküm adüvvün mübiyn. / ... / Yâ eyyühe’l-lezîne âmenû külû min tayyibâti ma razaknaküm veşkürû lillâhi in küntüm iyyahü ta‘büdûn.”(

57)

Âyetleri okuduktan sonra “Verelim Muhammed ve Ehl-i Beytine salavat” der.

Canlar, salavat getirir.

 

 (Bu âyetler yerine,  En’am 118’le birlikte Mâide 87,88. âyetleri ya da Nahl 114. âyeti veya Mü’mîn 64. âyetleri de okunabilir. Ek:10)

 

Yürek lokması, Yürekçi tarafından müsâhipli canlara eşit olarak dağıtılır.

Yürekçi, Pîr’e “Gâib Erenlerin Lokması” verir. Meydanda dâra durur.

Pîr, “Allah Allah! Allah bir, Muhammed-Ali, Hünkâr Hacı Bektaş Velî! Bu lokma cümle Gâib Erenlerin, dört bir yanımızda yatan cümle seyyîd, şehîd-şühedâ ve evliyânın ola. Cümlesi bu lokmadan kanmış ola. Yiyenlere aşk, nûr u îman ola. Yürüyenin dem-i devrânı yürüye. Hizmet sâhibinin de hizmeti kabûl ve makbûl ola. Destûr-i Şâh! Gerçeğe Hû!..”diye okuduğu duâda hem Gâib Erenleri anar, hem lokmaları yemeleri için canlara “destûr” verir, hem de hizmet sâhibinin duâsını eder.

 

 (Müsâhip ceminde ise, Yürekçi, yürek kabını Pîr’e teslîm eder. Pîr, müsâhipleri Meydana çağırır. Niyâz edip diz üstü otururlar. Pîr, eşit olarak dörde bölünmüş yürek-böbreği gülbank okuyarak her birine yedirir. Canlara ise yürek-böbrek yerine, doğranmış elma dağıtılır.)

 

 Canlar birbirleriyle görüşerek, geçmişlerini de rahmetle anarak lokmaları yerler.

Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.(57)    En’am 118: O halde, O’nun âyetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan yiyin. (Öztürk: 1998, 135)

         Bakara 168: Ey insanlar! Yeryüzündeki nîmetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.

         172: Ey îmân sâhipleri! Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve -eğer kendisine kulluk ediyorsanız- Allah’a şükredin. (Öztürk: 1998, 37)


HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...