Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

22- Düşkün Kaldırma Erkânında Erkândan Geçme Yerine Yapılan Hizmetler


3.8.3. Düşkün Kaldırma Erkânında Erkândan Geçme Yerine Yapılan Hizmetler:

 

Erkândan geçilmez. Erkândan geçme yerine şu hizmetler yapılır:

Düşkün can (veya canlar), eşik yoklayıp Meydana gelir, Seccâdeye niyâz ettikten sonra dâra durur ve A’raf 23. âyeti okur: Bismillâhirrahmânirrahîm. “Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine’l-hâsirîn.”(53)

 

Arkasından tercümânı okur: “Cânı gönülden el bağladım evliyâ erkânına, hamdülillah bugün erdim pîrin dîvânına, mücrîmim, miskînim, gelmişim ihsânına; Hakk, Muhammed, Ali yolunda, evliyâ erkânında cânım kurban, malım tercümân olsun hak erenler fermânına. Nefes pîrimdedir” der ve susar.

Pîr, “aşkola” der. Düşkün can (canlar), niyâz edip secdede kalırlar. Pîr, gerekli telkîn ve nasihâti yapar. Pîr’in duâsından sonra can (canlar), diz üstü oturur (otururlar).

Pîr, Tevbe 103. âyeti Bismillâhirrahmânirrahîm. “Huz min emvâlihim sadakaten tütahhirühüm ve tüzekkîhim bihâ ve salli aleyhim, inne salâteke sekenün lehüm, vallahü semî‘u’n-alîm(54) okuyarak tevbe telkîn eder. Düşkün can (canlar) “istiğfar” eder. İncittiği kişi veya kişilerden helallik ve rızâlık alır ve “görüşür”.

Pîr de, cemde bulunanlardan  rızâlık talep eder. Rızâlık alındıktan sonra “âşığa mânâ , dâvâya nişân yemînini verir. Canlar yanındaki ile görüşüp niyâz ederler.

Pîr, düşkün canın (canların) sitemlerini çektirir, çeliklerini vurur ve Tevbe 103. âyeti gereğince tercümânını alır.

Pîr, daha sonra Bakara Sûresi 160. âyeti okur: Bismillâhirrah-mânirrahîm. “İllellezine tâbû ve aslahû ve beyyenû fe ulâike etûbü aleyhim ve ene’t-tevvâbü’r-rahîm.”(

55)

 

Pîr, düşkün canın “görgü-sorgusunu” yapar. Ardından şu duâyı okur: “Allah Allah! Günâhların affola. Hakk, Muhammed, Ali Dergâhından ayırmaya. Şaşırıp düşürmeye. Tevbelerin kabûl, murâdların hâsıl ola. Evliyâ erkânından, pîr, rehber, mürşîd gözünden düşürmeye. Yalvarmak bizden, yarlağlamak âlemlerin Rabbi olan yüce Tanrı’dan ola... Gerçekler demine Hû!”

Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.

 

Bundan sonraki hizmetler tüm erkânlarda (cemlerde) aynen uygulanır(53)    A’raf 23: “Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbetteki hüsrâna uğrayanlardan olacağız.” (Öztürk: 1998, 144)

 (54)   Tevbe 103: Bunların mallarından bir sadaka al ki, onunla kendilerini iyice temizleyip aklayasın. Onlar için duâ et, çünkü senin duân onlar için bir sükûnettir. Allah Semî’dir, Alîm’dir. (Öztürk: 1998, 185)

(55)    Bakara 160: Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte böylelerinin tövbesini kabûl ederim. Doğrusu ben tövbeleri çok çok kabûl edenim, rahmeti sınırsız olanım. (Öztürk: 1998, 36)


HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...