Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

1- İçindekiler


İÇİNDEKİLER


Sunuş................................................................................................ VII

Önsöz................................................................................................. IX

Giriş................................................................................................... XI

 

1. GÖRGÜ ÖNCESİ HAZIRLIK...................................................... 3

1.1 Tarîkat Namazı ve Cem Açış Gülbankı.......................................... 4

1.2. Kahveci Hizmeti............................................................................ 5

1.3. Hizmet Sâhiplerinin Duâ Alması................................................... 7

1.4. Erkân (Cem) Türünün Açıklanması............................................... 8

1.5. Kur’ân Okunması.......................................................................... 8

 

2. GÖRGÜ SAFHASI......................................................................... 9

 

3. ERKÂN SAFHASI:....................................................................... 16

3.1. Cem Birleme Hizmeti.................................................................. 16

3.2. Carıcı ve Sırsuyu Hizmeti............................................................ 20

3.2.1. Carıcı Hizmeti.......................................................................... 20

3.2.2. Sırsuyu Hizmeti ....................................................................... 21

3.3. Delîl (Çerâğ) Hizmeti .................................................................. 23

3.4. Kurban Hizmeti........................................................................... 28

3.4.1. Kurban Sâhiplerinin Görümü .................................................. 29

3.4.2. Kurban Duâlama ..................................................................... 29

3.4.3. Kurbancı Hizmeti .................................................................... 31

3.5. Akşam Yemeği Verilmesi Hâlinde Erkân.................................... 32

3.6. Tığlanan Kurbanın Meydana Getirilişi Hizmeti............................ 33

3.7. Kara Kazan (Lokmacı) Hizmeti................................................... 35

3.8. Erkân’dan Geçme Hizmeti:......................................................... 36

3.8.1. Görgü, Abdal Mûsâ, Müsâhib (ve İkrâr) Ceminde Erkândan Geçme   37

3.8.1.1. Müsâhip Erkânında Erkândan Geçme................................... 38

3.8.1.2. Görgü ve Abdal Mûsâ Ceminde Erkândan Geçme................ 45

3.8.2. Dâr Erkânında Erkândan Geçme Yerine Yapılan
Hizmetler
 ........................................................................................... 49

3.8.3. Düşkün Kaldırma Erkânında Erkândan Geçme Yerine
Yapılan Hizmetler
  ............................................................................ 55

3.9. Yüreğin Duâlanması Hizmeti....................................................... 57

3.10. Naz-Niyâz, Dem Hizmeti ......................................................... 57

3.10.1. Naz-Niyâz Hizmeti................................................................. 57

3.10.2. Dem hizmeti .......................................................................... 59

3.11. Yürek Lokması Hizmeti............................................................ 62

3.12. Lokmanın Kontrolü................................................................... 64

3.13. Yürek Hakkının Verilmesi ........................................................ 64

3.14. Mi‘râclama - Tevhîdler - Kırklar Semâhı Hizmeti...................... 65

3.15. Kerbelâ Semâhı Hizmeti............................................................ 76

3.16. Sakka Suyu Hizmeti ................................................................. 80

3.17. Sofra Hizmeti:........................................................................... 85

3.17.1. El Suyu,.................................................................................. 86

3.17.2. Kur’ân Okunması .................................................................. 86

3.17.3. Sofra Serilmesi ...................................................................... 86

3.18. Hizmet Sâhiplerininin Duâ Alması............................................ 87

3.19. Eksik-Noksan Duâsı.................................................................. 87

3.20. Oturan-Duran Duâsı.................................................................. 88

Sonuç................................................................................................. 89

Ekler .................................................................................................. 91

Ekler Sıralaması ................................................................................. 93

Ekler-Birinci Kısım ............................................................................ 93

(Hizmetler sırasında okunan âyetler ve örnek Düvazimâmlar)

Ek:1 Görgüden Önce Okunan Tevbe ile İlgili Âyetler...................... 101

Ek:2 Delîl Hakkının Verilmesi ile İlgili Örnek Düvazlar................... 105

Ek:3 Kurban Duâlamadan Önce Okunan Âyetler............................. 109

Ek:4 Kurbanla İlgili Örnek Düvazlar................................................ 112

Ek:5 Kara Kazan Hakkının Verilmesinde Okunan Örnek
Düvazlar........................................................................................... 116

Ek:6 Müsâhipler İhrama Yatırılınca Okunan Âyetler........................ 121

Ek:7 Erkân Hakkının Verilmesi ile İlgili Örnek Nefes ve
Düvaz............................................................................................... 122

Ek:8 Dâr İle İlgili Örnek Düvazlar.................................................... 127

Ek:9 Naz-Niyâz’dan Önce Okunacak Nefes ve
Düvaz Örneği................................................................................... 140

Ek:10 Yürek Lokması Hizmetinde Okunan Âyetler......................... 143

Ek:11 Yürek Hakkı ile İlgili Düvaz Örneği....................................... 145

Ek:12 Sakka Suyundan Sonra Okunan Düvaz Örnekleri.................. 146

Ek:13 Sofradan Önce Okunacak Âyetler.......................................... 150

Ekler-İkinci Kısım ........................................................................... 151

(Bilgi için sunulan âyetlerin Türkçeleri, Erkânda Hizmetler

ve Görevlileri)

Ek:14 Gece İbâdeti ile İlgili Âyetlerden Bazıları............................... 153

Ek:15 Müsâhiplik ile İlgili Âyetler.................................................... 156

Ek:16 Kahveci Hizmetinin Dayanak Âyetleri................................... 159

Ek:17 Cem Birleme Hizmetinin Dayanak Âyetleri........................... 160

Ek:18 Carıcı Hizmetinin Dayanak Âyetleri....................................... 161

Ek:19 Sır Suyu Hizmetinin Dayanak Âyeti....................................... 162

Ek:20 Delîl Hizmetinin Dayanak Âyetleri........................................ 163

Ek:21 Kurban Hizmetinin Dayanak Âyetleri.................................... 164

Ek:22 Tığlanan Kurbanın Meydana Getirilmesi Hizmetinin Dayanak Âyetleri          166

Ek:23 Kara Kazan Hizmetinin Dayanak Âyetleri............................. 167

Ek:24 Erkândan Geçme Hizmetinin Dayanak Âyetleri..................... 168

Ek:25 Naz-Niyâz, Dem Hizmetinin Dayanak Âyetleri...................... 169

Ek:26 Yürek Lokması Hizmetinin Dayanak Âyetleri........................ 170

Ek:27 Mi‘râclama-Tevhîdler-Kırklar Semâhı Hizmetinin Dayanak Âyetleri  171

Ek:28 Kerbelâ Semâhı Hizmetinin Dayanak Âyetleri....................... 172

Ek:29 Sakka Suyu Hizmetinin Dayanak Âyetleri............................. 173

Ek:30 Sofra Hizmetinin Dayanak Âyetleri....................................... 174

Ek:31 Erkânda Hizmetler ve Görevlileri........................................... 176

Tanımlar-Deyimler-Açıklamalar ve Önemli Kişiler.......................... 179

Yararlanılan Kaynaklar.................................................................... 220

 

Dizin................................................................................................ 222

 

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN

Ankara-2002
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...