Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

18- Görgü, Abdal Mûsâ, Müsâhip (ve İkrâr) Erkânında Erkândan Geçme


3.8.1. Görgü, Abdal Mûsâ, Müsâhip (ve İkrâr) Erkânında Erkândan Geçme:

Kurban sâhipleri (Müsâhip erkânı ise, müsâhip olacak canlar rehberleriyle birlikte) Meydana gelip iki rekât Tarîkat Namazı kılarlar (Tecella dolaşarak).

Seccâdeci, usulünce Seccâdeyi serer, hizmet duâsını alır.

Erkâncı, Erkân Çubuğu’nun bulunduğu yerde, Pîr’den hayır-himmet alarak Erkân Rehberi’ni (tavuk veya horoz) bir leğen içinde tığladıktan sonra Erkân Çubuğu’nu yerinden alır.(26) İki ucundan, avuçlar yukarı gelecek şekilde iki eliyle göğüs hizasında tuttuktan sonra üç kez niyâz eder, (sağ ucuna, ortasına, sol ucuna) Meydana gelerek dâra durur.

Pîr, hizmet duâsını okur.

Erkâncı, Pîr’in önüne gelip diz çöktükten sonra iki eliyle tuttuğu Erkân Çubuğu’na üç kez niyâz edip Pîr’e teslîm eder. Pîr de üç kez niyâz ederek iki eliyle alır. Kalın ucu yere gelecek şekilde dikey olarak sağ omzuna yaslar.

Erkâncı, Meydana gelerek dâra durur.

Pîr, hizmet duâsını okur. Erkâncı Meydandan çekilir.

Târık Sûresinin ilk dört âyeti ile Fetih Sûresinin 18, 19 ve 20. âyetleri okunur:

 

Bismillahirrahmânirrahîm,

Vessemâü ve’t-târîkı / ve mâ edrâke me’t-târık. / en-Necmü’s-sâkıb. / İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfız.”(27)(26)    Erkân çubuğuna (Tuğba ağacına) hürmeten, hizmete girmeden önce yılda bir kez (ilk indirilişinde) kurban veya tavuk, lokma niyetine kesilir.

(27)    Târık 1-2-3-4:Andolsun göğe ve Târık’a: o, gece gelene/o, tokmak gibi vurana/o, çıkıverip de yürek hoplatana.

         Nereden bileceksin sen nedir Târık?

         Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.

         Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir bekçi bulunmasın. (Öztürk: 1998, 557)

(28)    Fetih 18: Andolsun, Allah mü’mînlerden, o ağacın altında sana bey’at ettikleri sırada hoşnut  olmuştur. Onların gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzûr ve sükûn indirmiş ve kendilerine yakın bir fetih nasip etmiştir. (Öztürk: 1998, 470)

“Lekad radiyallahü anilmü’mîniyne iz yübâyi’ûneke tahte’ş-şecereti fealime mâ fiy kulûbihim feenzelessekiynete aleyhim ve esâbehüm fethan kariyben.”(28)(29)    Fetih 19: Alacakları bir çok ganîmetleri de nasip etmiştir. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. (Öztürk: 1998, 470)


“Ve megânime kesiyreten ye’huzûnehâ ve kânallahü aziyzen hakîymâ.”(29)(30)    Fetih 20: Allah size, elde edeceğiniz bir çok ganîmetler vaat etti. Şunu da size aceleden verdi ve insanların ellerini de sizden uzak tuttu ki bu, inananlara bir ibret olsun ve Allah sizi dosdoğru yola kılavuzlasın. (Öztürk: 1998, 470)


Salavat getirilir. Pîr, hizmet duâsını okur.

 

Erkândan Geçme Hizmetinin bundan sonraki kısmı, erkân çeşidine göre farklı uygulanır:

 

HAZIRLAYAN:

ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN  

Alper ÇAĞLAYAN

Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...