Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

14- Akşam Yemeği Verilmesi Halinde Erkân


3.5. Akşam Yemeği Verilmesi Halinde Erkân: 

(Abdal Mûsâ ve Görgü cemlerinde akşam yemeği verilmeyebilir. Müsâhip ceminde, evlenmeden önce ikrârları alınan canların ikrâr kurbanı kesilmemiş ise, gündüzden ikrâr kurbanı olarak tekbîrlenip kesilen kurban akşam lokması olarak yenilir. Bu kurban, müsâhip olan canların “ikrâr kurbanı” olarak değerlendirilir. Daha önce ikrar kurbanı kesilmiş de olsa, yine de akşam yemeği verilir.)

Akşam lokmasında hizmet şöyle yapılır:

El suyu gelir. Halkada oturanlar sırayla (Pîr’den başlayarak) ellerini yıkarlar. Hizmet sâhibi, hizmet duâsını alır.

Dehr (İnsan) Sûresinin 7,8,9. âyetleri Pîr ya da halkadaki canlardan biri tarafından okunur: “Yûfûne bi’n-nezri ve yehâfûne yevmen kâne şerrühü müstetıyrâ.” “Ve yut’ımûnetta’âme alâ hubbihî miskiynen ve yetiymen ve esiyrâ.” “İnnemâ nut’ımüküm livechillâhi lâ nüriydü minküm cezâen ve lâ şükûrâ.”

(25)

Pîr, hizmet duâsını ve gülbank okur.

Sofracı, kucağındaki sofra üzerinde bir miktar ekmekle Meydana gelip dâra durarak, “Sofra Serme Tercümânı”nı okur:

 

“Destûr-i Şâh, gerçeğe Hû! Evvel Allah diyelim, kadîm Allah diyelim. Geldi Ali Sofrası, içinde erenler lokması. Gâziler Şâh diyelim. Hakk verdi, biz de yiyelim. Gerçeğe Hû!”

Pîr, hizmet duâsını okur.

Sofracı, kucağındaki sofrayı Pîr’in önüne koyar. Cemde bulunanların tümü için sofralar serilir. Yemekler dağıtılır.

Pîr’in “Destûr vermesi”nden sonra yemekler yenir.

Pîr, önce kurban sâhiplerinin, sonra hizmet sâhiplerinin lokmalarını verir. Bu arada canlar da birbirine “Hakk lokması” verirler. Pîr, son olarak “cümle nebîlerin, velîlerin, gâib erenlerinin, cümle tarîkat pîrlerinin, âşıkların, sâdıkların, umanların lokmasını” canlardan birine verir ve lokmalar bağlanmış olur.

Yemek bitiminde Pîr, “sofra” duâsını eder.

Pîr’in önündeki sofra hariç diğer sofralar kaldırılır.

Sofracı, Pîr’in önündeki sofrayı kucağına alarak “Sofra Kaldırma Tercümânı”nı Meydanda dâra durarak okur:

 

“Destûr-i Şâh, gerçeğe Hû! Evvel Allah dedik, kadîm Allah dedik. Geldi Ali sofrası, içinde erenler lokması. Gâziler Şâh dedik. Hakk verdi biz de yedik. Gerçeğin keremine Hû!”

Pîr, sofracının hizmet duâsını okur.

El suyu gelir. Hizmet tamamlanınca, Pîr, hizmet duâsını okur.

Tam Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.
(25)    İnsan 7: Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.

8: Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.

         9: “Biz size yalnız ve yalnız Allah rızâsı için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da, bir teşekkür de istemiyoruz.” (Öztürk: 1998, 541)

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002

 Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...