Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

12- Kurban Duâlama


3.4.2. Kurban Duâlama:

Önce, Kurban Rehberi (bu bir tavuk veya horozdur)(22), kurban sâhibi tarafından Meydana getirilir, (birden fazla kurban sâhibi varsa birisi getirir), Pîr tarafından duâlanır ve tığlanmak (kesilmek) üzere Kurbancı’ya teslîm edilir.(23)

Sonra kurban veya kurbanlar Meydana getirilir. Kurban sâhibi (sâhipleri), kurbanın (kurbanların) sol tarafına geçer, ayağı mühürlü olarak (dârda), incitmeden kurbanın sağ ön ayağını, sağ eliyle hafifçe öne doğru kaldırır.

Pîr tarafından Kevser Sûresi okunur:

 

 Bismillahirrahmânirrahîm, “İnnâ â’teynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüve’l-ebter. Sadak Allah’ül azim.” ve tekbîre geçilir(24)

 

Bismillah, destûr-i Şâh!..

Niyet-i niyet! Kurban-ı Halîl, fermân-ı Celîl, cân-ı İsmail, Delîl-i Cebrâil, azâmet-i tekbîrâ (Tekbîrin bundan sonrasına tüm canlar katılır):

 

Allahû Ekber, Allahû Ekber

 

Lâ İlâhe illallahü va’l-lâhü Ekber

Allahû Ekber ve lillâhi’l-hamd.”

Âyet hariç, tekbîr aynı şekilde iki kez daha okunur. Böylece, üç defa tekbîr alınmış olur.

 

 Pîr, gülbank okur: “Bismillah! Bism-i Şâh! Allah Allah! Nûr-i devrân, kemâl-i bürhân, bi’Hakk-ı ihsân, Hz. Âdem’den şu âna kadar cümle peygamberlerin, nebîlerin, velîlerin, seyyîdlerin, sâlih ve müttakî mü’mînlerin kurbanlarını kabûl eyleyen yüce Allah bu kurban sâhiplerinin kurbanlarını da indullahta kabûl ve  makbûl eyleye. Dilekleri kabûl, murâdları hâsıl ola! Dil bizden, nutuk vaktin imâmından ola! Gerçeğe Hû! Mü’mîne yâ Ali!...”

Kurban sâhibi (sâhipleri) kurbanın ayağını bırakarak tecella dolanır. Bu sırada zâkirler kurbanla ilgili üç düvazimâm okurlar. (Ek: 4).

Tecellayı bitiren kurban sâhibi (sâhipleri) dâra durup düvazimâmların bitmesini beklerler.

Pîr, Zâkirlerin hizmet duâsını okur.

Kurban sâhibi (sâhipleri) Meydandan çekilir.

 (22)    Kurbanın bile rehbersiz Hakk’a vâsıl olamayacağına bir Delîl olarak itikat edilir.

(23)    Tığlanan tavuk, naz-niyâz hizmetinde canlara dağıtılır.

(24)    Kevser Sûresi:1 : Hiç kuşkusuz, biz verdik sana Kevser’i/ iyilik, bereket, mutluluk, güzellik ve aydınlığın tükenmezini. 2: O halde, sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! 3: Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir. (Öztürk: 1998, 573)

         Kurban, Hacc Sûresi 36. ve 37. âyetler gereğince tekbîrlenir:

         Hacc 36: Biz, o büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın kutsallık nişânları arasına koyduk. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar ayakları üzerine sıralanmış halde dururken, üzerlerine Allah’ın ismini anın. Yanları yere yaslandığı zaman da onlardan yiyin; isteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun. Allah o hayvanları sizin hizmetinize verdi ki, şükredesiniz.

         37: Onların etleri de kanları da Allah’a asla ulaşmaz; fakat sizin takvânız O’na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidâyete erdirdiği için Allah’ı yücelterek anasınız. Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde var. (Öztürk: 1998, 306)

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...