Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

11- Peyikçi-Postçu, hizmet makamı.


11- Peyikçi-Postçu, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,           
2- Rehber, hizmet makamı,   
3-Gözcü, hizmet makamı,
4- Zakir, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Ferraşcı, hizmet makamı,
6- Peyikçi-Postcu, hizmet makamı
7- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
8- Sakkacı-Ibriktarcı, hizmet makamı,
9- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
10- Tezakarcı-Ibriktarcı, hizmet makamı, 
11- Semahcı-Pervancı, hizmet makamı ve
12- Kapıcı, hizmet makamı…  

Peyikçi, canları cem ibadetine davet eder ve cem erkanında Postu meydana serer. 

Dolayısıyla Peyikçinin, iki hizmeti vardır...
Birinci hizmeti: Tomlumla iletişimi sağlamak, yapılan hizmetlerden haberdar etmek.
Canların haberim olmadı, işitmedim veya duymadım dememeleri için görevlidir. 

Ikinci hizmeti: Hakk meydanında Pir Imam Hüseyin’i temsilen Pir Postunu serme hizmetini yerine getirmektir. Meydana serilen Post, hizmet postudur. Hizmet Postuna, Muhammed Ali’den sonra Pir İmam Hüseyin laik görülerek oturtulmuştur. 

Rehberin talimatı doğrultusunda Cem erkanının tarihini topluma bildirmekle, toplumun cem erkanına katılmasını sağlamakla sorumlu kişidir.  

Peyikçi Pirden haber getirendir, habercidir. Diğer bir deyimle iletişimi sağlayan kişidir. Dolayısıyla insanları arınmaya, aydınlanmaya, ilim irfandan nasiplenmeye, kazancını-emeğini paylaşmaya, dayanışmaya, birlik ve beraberliğe davet eden hizmetkardır. 

Imam Cafer-i Sadık buyurur ki: “Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirlik-secde Muhammed Ali’den kaldı. Ol sebepten, evlad-ı Resulden gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. 

Hizmet Postuna oturan Pir, toplumun manevi hizmetiyle yükümlüdür. Taliplerin, toplumun sorunlarını her haliyle çözen ve cevap bulandır. Toplumu, yaptığı muhabbetiyle hoş eden, eğiten, doğru yolu gösteren, Hakk’ın doğru yolunda yürümelerini sağlayandır. Önderdir, yapıcıdır, muhabbetçidir ve adaletli davranandır. 

Peyikçi, elinde hizmet postuyla Hakk meydanına gelerek yere üç kere niyaz olur ve dara durur.
Destur Pirim! 

Peyikçinin, Post dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Kırkların niyetine, Cem birliğine Allah eyvallah diyelim.    

Hz.Muhammed Mustafa’dan şefaat,
Şahı Merdan Ali’den inayet ola.
On İki İmam ve Ehli Beyt hakkı için,
Dest post Allah eyvallah. Nefes Pirdedir. 

Pir, Peyikçiye post dar gülbengi...          
Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali, Pir Imam Hüseyin aşkına,

Serilen Post, hayırlı hizmetlere vesile ola.
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.
Pirlerin, himmeti ile hidayeti üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…  

Pir, dar gülbengini okuduktan sonra Peyikçi-Postcu üç kere Allah Muhammed ya Ali diyerek Posta niyaz olur geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...