Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

10- Semahcı-Pervancı, hizmet makamı.


10- Semahcı-Pervancı, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,           
2- Rehber, hizmet makamı,   
3-Gözcü, hizmet makamı,
4- Zakir, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Ferraşcı, hizmet makamı,
6- Peyikçi-Postcu, hizmet makamı
7- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
8- Sakkacı-Ibriktarcı, hizmet makamı,
9- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
10- Tezakarcı-Ibriktarcı, hizmet makamı, 
11- Semahcı-Pervancı, hizmet makamı ve
12- Kapıcı, hizmet makamı…  

Semahcının-Pervancının, hizmet görevi…
Cem erkanında Duaz-ı Imam ve Miraclama eşliğinde yapılan semah hizmetinde sorumlu kişidir.  

Semahı anlamak için Şahı Merdan Ali’nin „ Ey insanoğlu! Sen kendini küçük bir cisim sanırısın, oysa en büyük Alem sende gizlidir“ sözünü anlamakla mümkündür.  

Şahı Merdan Ali’nin ifadesiyle, insanoğlu küçük bir alemdir. Yani alemin küçültülmüş halidir. Dolayısıyla Allah, büyük Kâinatta ne varsa insanın özü hali getirmiş ve insanda müminesi vardır. Diğer bir deyimle, Kâinat küçültülse insan, insan büyütülse bir kâinat olur. 

Bundan ötürüdür ki semah, Kâinatı, dengeyi, düngüyü, varolmayı, el ele el Hakk’a deyip Hakki le Hakk olmayı sembolize eder.  

Kâinatı ve kâinattaki dengenin sağlanmasını sembolize eden Semah hizmetçilerini irşad eden, hazırlayan, Pirin ve toplumun huzuruna nasıl çıkılacağını öğreten, yani bir bütün olarak hazır hale getiren hizmetkardır.  

Semah ağırlama, vecde ve trans olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.
Ağırlama bölümü, ağır hareketlerle giriş bölümüdür.
Vecde bölümü, semahın hareketlendiği bölümdür ve
Trans bölümü ise, en hareketli kendini aşma bölümüdür. 

Semahcılar semah hizmetini tamamladıktan sonra Pirin huzurıunda dara dururlar.
Destur Pirim! 

Semahcıların, hizmet dar gülbengi...
Bismişah Allah Allah!
Allah’ın ilahi nuru hürmetine,
Muhammed Ali hürmetine,
Kırkların hizmet-i hürmetine,
Dönen kainatın hürmetine,
Allah’ın birliğine varmanın hürmetine,
Döner pervanelerimiz ilahi kudretin aşkıyla.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir... 

Pir, Semahçılara dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali ve Kırklar ceminin hürmetine,
Semahlar saf, günahlar af ola,
Gönüller pak, kötülükler def ola,
Havaya kalkan pervaneler Hakk için ola, seyir için olmaya,
Semahımız, Kırklar semahı ola.
Niyetiniz. Zikiriniz, Hakk kelamınız kabul ve daim ola.

Muhammed Ali ve Kırkların ilahi așkıyla
Hizmet gören canların hizmetleri kabul, muradları hasıl ola.
Gülbeng-i bizden Kabul-ü Cenab-ı Hakk‘tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.  

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Semahcılar geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...