Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

10- Kurban Hizmeti


3.4. Kurban Hizmeti:

DAYANAĞI:

Kevser Sûresi; Saffat 102-111; Hacc 34, 36, 37; Meryem 62, 63. (Ek: 21)

 

TARİHÇESİ:

Kurban kesmenin tarihçesi insanlık tarihiyle eştir. Ancak, bilinen ilk kurban Hz. Âdem’in oğulları Hâbil ve Kâbil’in kurbanlarıdır. Daha sonra kurban kesme ise Hz. İbrahîm Halîlullah A.S.’ın, oğlu, Hz. İsmail’i(21) kurban etmek istemesi üzerine, Allah katından bir kurbanlık koç gönderilmesi ve İsmail yerine bu koçun kurban edilmesinin istenmesi olayıdır.

Kırklar Ceminde, bu erkânı İmâm Ali Rızâ’nın îfâ ettiği kabûl edilmektedir.

 

AMAÇ VE ANLAMI:

Kurban kesmekten amaç, verilen sözün yerine getirilmesi, Tanrı’ya şükretme, dileğin kabûlü için yakarma ve insanlara, Allah’ın verdiği nîmetlerden sunmaktır.

Anlamı ise, verilen sözün yerine getirilmesi uğruna maldan vazgeçme, insanlara iyilik ve ihsânda bulunma özverisidir.

 

İCRÂSI:

3.4.1. Kurban Sâhiplerinin Görümü:

Kurban sâhipleri veya sâhibi Meydana gelerek iki rekât Tarîkat Namazı kılarlar (tecella dolanarak). Canları safâlarlar, kurbanlarını beyan ederler. [Müsâhip kurbanı ise, kurban sâhipleri  Rehber (kılavuz kişi) ile birlikte Meydana gelirler.] Safâladıktan sonra çekilirler.

Seccâdeci, Seccâde ile Meydana gelir, usulünce Seccâdeyi serer, dâra durur. (Seccâde ve hizmet sâhibi için bk. Seccâde  ve Seccâdeci).

Pîr, hizmet duâsını okur.

Seccâdeci, Seccâdeye niyâz ederek çekilir.

Kurban sâhipleri, yalın ayak ve kemerbestli olarak eşik yoklayıp Seccâde üzerine çıkarlar. (Müsâhip kurbanı ise rehberle birlikte). Pîr, “aşkola” yapıp sorgu ve görgü yapar. “Âşığa mânâ, dâvâya nişân yemînini verir ve görgüyü tamamlar.

Kurban sâhipleri, Seccâdeyi hep birlikte kaldırırlar, hizmet duâsını aldıktan sonra Seccâdeci’ye teslîm ederler.

Carı çalınır. Pîr, hizmet duâsını okur.

Saffat Sûresi 102’den 111. âyetin sonuna kadar veya Hacc Sûresi 34, 36 ve 37. âyetler ya da Meryem Sûresi 62, 63. âyetler okunur. (Ek: 3 )

Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.


HAZIRLAYAN:

ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002(21)    Hz. İsmail’in kurban edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için, Saffat Sûresi 99-112 âyetlere bakınız.

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...