Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

1. Seyyid Nesimi-Ulu Ozan

Seyyid Nesimi (1369-1417)

Ulu Ozan
Hakk’ın kamil insanda zuhur ettiğini (Enel Hak) düşüncesini savunan ve sırrını açığa vuran Nesimi, kardeşi Şah Hasan tarafından uyarılmasına rağmen, bu fikrini canı pahasına savunmuştur.
 

Nesimi, Hakk’ın kamil insanda zuhur ettiğini, insanın dünya üzerinde varolmasındaki maksat da, bu sırra nail olup özünü tanıyarak, , ham ervahlıktan kemalete ermenin tek yolu bundan ibaret olduğunu daha fazla gizlemiyeceğini, söyledi. Bu gerçeği anlatan şiirlerle özünden habersiz cahil insanları uyarmaya çalıştı. Ne yazık ki, „öz“ünden haberdar olmayan değersiz, aşağılık cahile toplum, Nesimi’nin açığa vurduğu gerçeğin manasına varamayıp „Hakk’a şirk“ olarak yorumlayıp Nesimi’yi, Allahlık davasında bulunan Firavunla eşit görüp 1404 yılında  Haleb’de ölüme mahküm edilerek diri diri sırtının derisi yüzülüp sokaklarda halka teşhir ettirilerek katlettiler..  

Canım erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
İkrarım ezelden kadim
Canım meydanda meydanda

Yanarım yoktur dumanım
Gönlümde yoktur gümânım
Al malım bağışla canım
Varım meydanda meydanda

Kellem koltuğuma aldım
Kan ettim kapına geldim
Ettiğime pişman oldum
Dâr'ım meydanda meydanda

Münkir rakipten kaçın
Müminim hulle don biçin
Ben bülbülüm bir gül için
Zarım meydanda meydanda

Gerçek olan olur gani
Gani olan olur veli
Nesimi’yim yüzün beni
Derim meydanda meydanda
 

Bu beytinden de anlaşıldığı gibi, Hakk dostlarının söylediği uyarıcı sözler, İslam dinini kendi nefsleri doğrultusunda kullanan art niyetli, ikiyüzlü, inkarcı, din yobazları tarafından kasıtlı olarak insanları yanıltmak için yanlış manalara yorumlanarak Hakk dostları, susturmak amacını gütmüşlerdir. Hakk düşmanları, Hakk dostlarını katletmeleriyle yetinmemişler, eserleri ve isimleri bilinçlerden silme gayretinde bulunup insandışı bütün yolları denemişlerdir. Bu gayretleri Hakk dostlarının, eserlerini, kişiliklerine ait bilgileri kağıt üzerinde silmişler ama Hakk dostlarının gönül defterlerinden silememişlerdir. Tarih bize göstermiştir ki Hakk dostları yaşadıkça, gerçek Hakk dostları gönüllerde yaşamaya devam edeceklerdir..  

Ali evvel, Ali ahir
Ali batın, Ali zahir
Ali'dir her işe kadir
Ali'dir yar ile mihman
Ali vahid, Ali ahed
Ali dindir, Ali iman
 

Nesimi’nin bu dizelerinde anlaşılıyor ki, İlim Şehri’ne giden yolun yolcusu olup ilim şherinin kapısı olan Şahı Merdan Ali’nin katarına katılıp, O’nun yolunda şehitlik mertebesine yükselerek erenlerin yolunda =iz= bırakmıştır..   

Gerçek ismi İmadeddin Nesimi’dir. Rivayete göre; Seyyid Nesimi, Bağdat civarında Nasim adlı nahiyede dünyaya geldiği için Nesimi malasını(ikinci ad) almıştır. Kimi rivayetlere göre ise, „Nesimi“ mahlasını Anadolu’da yazdıkları şiirlerinde kullanmıştır.. Anadolu Alevileri arasında; „Hakk’ın kamil insanda zuhur ettiğini“ canı pahasına savunan ve bu yolda diri diri derisini yüzdürüp Hakk yolunda canını cananına kurban verip bedel ödeyen ulu zattır Seyyid Nesimi..  Alevi inancında, Seyyid Nesimi darı’da yerini almıştır. (Dar: Aklama, yargılama meydanı demektir). 

Diğer „Ulu Ozanlar“da olduğu gibi, Seyyid Nesimi’nin hayatı hakkında da kesin bilgiler bulunmamakla birlikte doğum tarihinin 1339-1344 yılları arasında olduğu, idamının da 1417 veya 1418 yılında olduğu tahmin edilmektedir.  

Ululuk mertebesinine ulaşan Seyyid Nesimi, bıraktığı =iz=’den ders ve ibret alan Muhammed Ali Yolu’na gönül veren yol erenleri, yol erkanını sürüp günümüze kadar getirmişlerdir. Bundan sonra da bu sorumluluk ve bedel ödeme gelecek kuşaklara düşmektedir.
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...