Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Çocuklarımız; Çağın yoz ve yobazı değil, ilim ve bilim adamları olsunlar.


Çocuklarımız; Çağın yoz ve yobazı değil, ilim ve bilim adamları olsunlar.
Şahı Merdan Ali; “Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin” diyor. Alevi yol ulularımızın bize, öğüt ve nasihatıdır. Dolayısiyle çocuklarımızın, çağın bilim adamları olmaları için, kendilerine her türlü yardımda bulunmalıyız.  

Mal sahibi mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi,
Mal da yalan mülk de yalan ,
Var gel biraz da sen oyalan.
Yunus Emre 

Çocuklarımıza mal mülk bırakacağımıza, mal mülke yaptığımız yatırımı, çocuklarımıza yapalım. Onları okutalım, ilim ve bilim sahibi yapalım. Bilim dalında, ilim dalında, üst kademelere gelmelerini sağlayalım. 

Insanlar kainatı incelerken, gezegenlerde hayat ve yaşamı araştırırken, bizim çocuklarımız ise; Kan döken birer cani olmasınlar, kahve köşelerinde, oyun masalarında uyuya kalmasınlar. 

İlim ve bilim sahibi olan; İnsanlığa hizmet eder, doğaya değer verir, aşırıcılığı red eder, eyvallah etmesini bilir, kendini taşımasını bilir, yerini, konuşmasını, hitap etmesini bilir. 

Böylece yoz ve yobazlıktan uzak, insana kıyan birer cani olmak yerine; Hoşgörülü, yardım sever, merhametli, sevgi ve muhabbet ehli olsunlar. Bizce en güzel miras ve yatırım bu olması gerek. 

Okuyan, düşünen, araştıran bir kişi, aynı zamanda da iyi bir dindardır ve insan alemine faydalı olandır. Dolayısiyle okumak, en güzel ibadettir. Pir Hünkar’ın deyimiyle; “İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır”.
=Seyyid Hakkı=
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...