Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
=Seyyid Hakkı=
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

ALEVİLİK dosyası


Alevilik Dosyası
=> Allah'ın tanımı
=> Allah-Ilahi kuvvet
=> Allah adına cana kıyanlar....
=> Ashab ve sehabe, kime denir?
=> Allah Muhammed Ali üçlemesi

=> Allah’ın seçkin isimleri (Esma-ül Hüsna)
=> Allah neden insanı yaratma gereği duydu?
=>
Allah’ım, işte bunlar benim Ehli Beyt’imdir.

=> Alevi sünni evliliği
=> Alevi inancında ikrar
=> Alevi gençliği ve önemi
=> Alevi inancında “Rızalık”
=> Alevi hukuku ve düşkünlük
=> Alevi Islam Dini’nin şartları
=>
Alevi inancında, Pirlik kapısı. 
=> Alevi müziği (Dinsel müzik)

=>
Alevi inancında, Şeriat kapısı.
=> Alevi Inancında hakikat kapısı
=> Alevi inancında Taliplik kapısı
=> Alevi inancında, Ruh’un anlamı.
=> Alevi inancında Rehberlik kapısı
=> Alevi Inancında Mürşidlik kapısı
=> Alevi, inanç günleri ve etkinlikleri.
=>
Alevi, doğulur mu yoksa olunur mu?
=> Alevi inancında Mürşidlik-Pirlik ikrarı
=>
Alevi inancında, dini önder Seyyidlerdir.
=> Alevi Inancında kutsal sayılar ve manaları
=> Alevi kaynaklarında, Aleviliğin genel tanımı.
=> Alevi inancında, “Dar”a durmak ve dar çeşitleri.
=> Alevi inanç takvimi 2017, etkinlikler ve katliamlar
=> Alevi inancında, Dikme Dede (Mürrebi, Babağan).
=> Alevi din önderleri dedeler, kimin soyundan gelirler?
=> Alevi inancında, Halka ibadeti ve semahın konumnu.
=> Alevi inacında, Allah Muhammed ve Şahı Merdan Ali.
=> Alevi inancı Evrenseldir, ikrar verenler de Evrensel düşünmelidir.

=> Alevi oruçlarında, sahura kalmak yoktur ve matem ayında dikkat edilmesi gereken hususlar

=> Aleviler neden camiye gitmezler?
=> Aleviler ve 30 gün Ramazan orucu
=> Aleviler, neden camide ibadet etmezler?
=> Aleviler neden horlandılar ve horgörüldüler?
=> Aleviler neden amin yerine, Allah Allah der?
=> Alevilere göre, Allah’a yapılacak en güzel Ibadet
=> Alevilerce orucu tutulmayan Ramazan’ın bayramını kutlamaları, gerçeği yansıtmıyor.

=>
Alevilerin, oruç günleri.
=> Alevilerin, temel hak ilkeleri
=> Alevilerin ibadet hanesi Cemevidir
=> Alevilerin inanç önderleri, kimlerdir?
=> Alevilerin islam anlayışı, Muhammed Ali islamıdır.

=> Alevilerde, bağlamanın kutsallığı
=> Alevilerde, Gadir-i Hum’un önemi
=> Alevilerde gusül(boy) abdesti ve haremlik, selamlık.
=> Alevilerde, “Abdestimiz alınmış namazımız kılınmış” deyimi
=> Alevilerde; „Allah Allah, Allah eyvallah, Aşk ile, Aşk-ı niyazımla, Hu erenler ve Can“ hitap ve manaları.

=> Aleviliğin tanımı

=> Aleviliğin dört direği
=> Aleviliği kaynağından öğrenmek!
=> Aleviliği Imam Hüseyin gibi yaşamak

=> Alevilik nedir?
=> Alevilikte, Kul hakkı
=> Alevilikte ikrar vermek
=> Alevilikte dem ve alkol
=> Alevilikte, “Dar” erkanı
=> Alevilikte, semah ibadeti
=> Alevilikte, ikrarın manası.
=> Alevilikte hukuk ve düşkünlük
=> Alevilikte CAN hitabı ve manası 
=> Alevilik, Muhammed Ali yoludur
=> Alevilikte yol ve edep erkan nedir? 
=> Alevilikte düşkünlük(Suçluluk hali)
=> Alevilikte amaç: Insan-i Kamil olmaktır
=> Alevilik, bir yoldur ama mezhep değildir
=> Alevilikte kapı ve kapı eşiğinin kutsallığı
=> Alevilik, taliplik üzerine kurulmuş yoldur
=> Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi? 

=>
Ara, ara yine ara, ama kendinde ara.

=> B-Harfi'nin sırr-ı

=> Bozatlı Hızır ve ibadeti
=> Buyruk, ne anlama gelir?
=> Babağan-dede baba, kime denir?
=> Bismişah Allah Allah! Manası nedir?
=> Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır
=> Bilmeyenler bilsin bizi, Hakk Muhammed Ali diyenleriz biz.

=> Cem erkanı
=> Cenaze erkanı
=> Cem ve Cemevleri
=> Can gözü, anlamı
=> Cuma namazı zulmü
=> Can içinde can olunca
=> Cemevine, kimler giremez?
=> Cemevine ve ibadete niyet etmek
=> Çerağ-Delil uyandırmak, anlamı nedir?
=> Cem, cem çeşitleri ve 12 Hizmet erkanı

=> Cem erkanı’nda, On Iki Hizmet’ten biri de semahtır.
=> „Cemevi de bizim, cami de bizim“ demek, büyük bir yanlışlıktır

=> Dua nedir? 
=> Din ve amacı
=> Dar-ı Fatma, nedir?
=> Dedelerin nitelikleri
=> Dua ile selam olsun
=> Dede-dedelik, anlamı
=> Dört kapı kırk makam
=> Dem-Dolu, manası nedir?
=> Din sömürücülüğüne hayır
=> Dedelerin toplumsal görevleri
=> Dinin Amacı; Temiz ahlaktır...
=> Dua ile Gülbang, arasındaki fark.
=> Dört mezhep önderleri, hakkında.
=> Dede ile talip neden evlenemezler?
=> Din, duygu sömürüsü aracı değildir.
=> Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları
=> Domuz ve tavşan etinin sağlığa zararları
=>
Din, ahlak evresidir. Dört kitap ise, ahlakın evrelerdir.
=> Deyiş, Duaz-ı Imam, Mersiye, Ağıt, gibi nefeslerin Alevi inancındaki yeri nedir?

=> Ene-l Hakk efsanesi

=> Elif-Lam-Mim sıfatları
=> El ele el Hakk’a, anlamı.
=> Ebu Turab, manası nedir?
=> Ehli Beyt, ne anlama gelir?
=> Eline, diline, beline sahip olmak
=> Evrenselleşen Anadolu Aleviliği
=>
Eyvallah, Allah eyvallah kelime anlamları.
=> Ehli Beyt, Şeriflik ve Seyyidlik kavramları
=> Eğer, insan olmak suç ise; Aleviler bu suçu, Kerbela'da kabullendiler 

=> Gadir-i Hum
=> Gülbang ve Dualar.
=> Güruh-u Naci topluluğu
=> Gülbank’ın anlamı ve Gülbank ile Dua, arasındaki fark.
=> Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı; Manası nedir?

=> Helal ve haram
=> Hızır ve Hızır orucu
=> Hızır ve El-Kehf suresi
=> Herkes dede, olabilir mi?
=> Hadis ve Sünnet iddiaları
=> Helali hoş mu, Afiyet mi?
=> Hac ve Hac’cın amacı nedir?
=> 5-6 Mayıs, Hıdırellez Bayramı.
=> Hakk meydanı, ne anlama gelir?
=> Hakk meydanında, “Dara durmak”
=> Hz.Muhammed’in, semavi yolculuğu- Mirac.
=> Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.
=> Hz.Muhammed’in vasiyeti ve iki emaneti hakkında
=> Hakk ve hakikat bir güldür, cevri cefası ise gülün dikenidir.

=> İlmi Ledün
=> Irşad kelime manası
=> Islam, kelime anlamı
=> Imamet-imamlık makamı.
=> Incinsen de, incitme manası
=> Islam Dini nedir ne değildir? 
=> İbadet nedir ve niçin yapılır?
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır
=> Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?
=> Insan soyunun üremesi, çoğalması.
=> Ilme, edebe ve hakikate talip olalım.
=> Imam Cafer-i Sadık Buyruğu'nun önemi
=> İlmin ve ilim öğrenmenin faydası, nedir?
=> Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?

=> Kırklar
=> Kurban erkanı
=> Kivrelik erkanı
=> Kerbela şehitleri
=> Kırklar Cemi nedir?
=> Kur-an’ı Kerim'le ilgili
=> Kelime-i Tevhid ve anlamı
=> Kal-u Bela ve Bezm-i Elest
=> Kimlere, Dede ve Alevi denir
=> Kulun Mirac’ı insana hizmettir

=> Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.
=> Kim yolun ilim, irfanını daha iyi biliyor?
=> Kandil geceleri islam dininde yeri var mıdır?
=> Kur’an-ı Kerim, insanların ahlak anayasasıdır
=> Kur’an-ın özeti; Eline beline diline, sahip olmaktır.
=>
Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yoluna; Kan ve can ile verilen ikrardır.

=> Mezhep nedir?
=> Musahiplik erkanı
=> Mirac-Veda ziyareti.
=> Muhabbet-Irşad, cemi.
=> Mirac’ın anlamı, nedir?
=>
Manevi yolun ikrarı, Edepli olmaktır.
=>
Muhammed Ali ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
=> Muhammede Ali yolu; Insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.

=> Nikah erkanı
 

=> Neden mi Aleviyiz?
=> Niyaz, kelime amlamı.
=> Namaz nedir, ne değildir?
=> Namaz kılsan kılmayana dokunma
=> Neden, Alevilerde kabe Kamil-i Insan’dır?

=> On yedi Kemerbestler
=> Orucun anlam ve önemi
=> Ondört Masum-u Paklar
=> Okunmasını tavsiye ettiğimiz Alevi din kitapları
=> Oniki Imam ile Muharrem ayı, matem ve oruç erkanı
=> Ölmeden evvel, ölmek.

=> Pençe-i, Ali Aba.
=> Peygamberlik devri.....
=> Perşembe gecesi Alevilerin, cem gecesidir.

=> Rızalık, ne anlama gelir?
=> Resul ve Nebi peygamberler
=> Rıza lokması(Hakkullah) ve anlamı.

=> Semah ibadeti
=> Semboller ve Zülfikar
=>Secde’nin, anlam ve amacı.
=> Sırat-ı Mustakim (Doğru yol)
=> Şahı Merdan Ali'ye saydılar bizi...
=>Şah-ı Velayet, Şahı Merdan Ali’dir.
=> Seyyidiye(Ana), Pir postuna oturabilir mi?

=> Tevella ve teberra

=> Tasavvuf, anlamı.
=> Turna kuşunun kutsallığı

 

=> Üç soru, üç cevap.
=> Üç Sünnet, yedi Farz.

=> Velayet sıfatı-makamı
=> Vahdetname – Edip Harabi
=> Velayetname’de beş taşların şahitliği

=> Yol cümleden uludur! 
=> Yola nasıl talip olunur
=> Yol bir, sürek binbirdir.
=> Yaratılanı severim, yaratan'dan ötürü.
=> Yazılı kaynak bırakmamaya özen gösterilmiştir
=> Yolumuz Muhammed Ali yoludur, başka yol bilmeyiz

=> Zekat ve anlamı

=> Zahir-Batın ilmi, nedir?
=> Zakir, bağlama ve deyişlerin önemi

 ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı(uludivan.de) önerelim-yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı–Ehlibeyt Evladıyız ve Şah Haydar => YouTube Kanalımız: Seyyid Hakkı-Yolumuz Ehlibeyt yolu(YediDeryaSohbeti62) Aşk ile, Can ile canlar...